Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Trippel bevissthet i amerikansk populærkultur

Nahum Welang disputerer 15.12.2023 for ph. d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Affirmative Discomforts of Black Female Authorship".

Hovedinnhold

Mange tolkninger av begrepet trippel bevissthet tar opp svakhetene ved W. E. B. Du Bois’ velkjente begrep dobbel bevissthet ved å fremheve et tredje kjønnsperspektiv, en bestemt bevissthet som revurderer paradigmet til Du Bois ved å fremheve den svarte, kvinnelige, amerikanske synsvinkelen.

Prosjektet mitt revurderer denne tilnærmingen ved å se nærmere på de svarte kvinnelige forfatterne Roxane Gay, Beyoncé og Issa Rae. Gays Bad Feminist og Difficult Women, Beyoncés Lemonade og Raes Insecure tar del i et tredje perspektiv jeg beskriver som et brudd.

Dette bruddet er et uttrykk for retten til forskjellighet, retten til på samme tid, paradoksalt nok, å akseptere og avvise visse hegemoniske forestillinger om kultur og identitet.

Bruddet jeg har identifisert i verkene til Gay, Beyoncé og Rae representerer forsøk på å endre den vitenskapelige karakteriseringen av svart feministisk diskurs fra narrativer om marginalisering til narrativer om innflytelse, eller det som på engelsk populært kalles "agency". Ved å utfordre visse hegemoniske forestillinger, utforsker de andre måter å være på og muligheten for nye kreative muligheter.

For å bedre forstå funksjonen til disse forsøkene, har jeg utviklet "Triple Consciousness Theory (TCT)”, et nytt rammeverk som bruker tre begreper (idioculture, aesthetic imaginaries og everyday aesthetics) for å undersøke hvordan verkene til Gay, Beyoncé og Rae utfordrer eller bryter med status quo ved å bruke kreative motstandsstrategier.

Dette prosjektet er et betydelig bidrag til eksisterende akademiske diskurser fordi det utfordrer den hegemoniske karakteriseringen av svarte feministiske narrativer som marginale diskurser.

Personalia

Nahum Welang har en bachelorgrad i engelsk og statsvitenskap fra Minnesota State University, Mankato (USA), mastergrad i engelsk/kreativ skriving fra Wichita State University, Kansas (USA), og mastergrad i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner fra Malmö universitet (Sverige). Hans doktorgradsprosjekt har blitt utført ved Institutt for fremmedspråk (UiB), og veiledere er professor Lene M. Johannessen og professor Asbjørn Grønstad.