Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Slik kontrollerer afrikanske land befolkningens nettbruk

Pauline Marguerite Lemaire disputerer 6.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Repressing or regulating? How African states control online activities".

Hovedinnhold

Sosiale medier kan være gode verktøy for demokratisk deltakelse. Uheldigvis er de også gode verktøy for spredning av falske nyheter og hatefulle ytringer. I avhandlingen ser Pauline Lemaire nærmere på hvordan afrikanske land aktivt bruker ulike former for kontroll for å både undertrykke og regulere innbyggernes aktiviteter på nettet.

Hvilke konsekvenser har kontrollen for hvor fritt folk kan bruke nettet? Under hvilke betingelser kan disse kontrollmekanismene sees som en form for regulering eller undertrykkelse av frihet på nett? Lemaire undersøker disse spørsmålene gjennom tverrnasjonale analyser av flere afrikanske land. Avhandlingen sammenligner også kampanjen for parlamentsvalget i Uganda i 2021, og skattlegging av nettbruk i Uganda, Benin, Nigeria og Rwanda.

Et hovedfunn er at både innbyggerne og valgkandidater er klar over statens bruk av kontrollmekanismer, som for eksempel nedstengning av sosiale medier. De prøver å finne måter å omgå disse kontrollmekanismene på, slik at de kan utøve sin informasjons- og ytringsfrihet på nettet. Avhandlingen viser også hvor viktig det er å se nærmere på de utfordringene afrikanske land står ovenfor – som hatefulle ytringer på sosiale medier og skattlegging av nettbruk. Paradokset er at de kontrollmekanismene de tar i bruk for å bøte på problemet også kan være begrunnet i et ønske om sterkere kontroll.

Avhandlingen bidrar til litteraturen om hvordan politisk bruk av sosiale medier og nettet blir forsøkt kontrollert.

Personalia

Pauline Lemaire har en Master i Internasjonale Relasjoner fra Institut d’Etudes Politiques i Lille (Frankrike) og en erfaringsbasert Master i Demokratibygging fra Institutt for Sammenlignende Politikk. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Institutt for Sammenlignende Politikk og Chr. Michelsens Institutt under veiledning fra Ragnhild Muriaas og Lovise Aalen, og er en del av prosjektet «Youth in Africa». To av de fire artiklene avhandlingen bygger på er publisert og kan leses her.