Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan beveger magma seg i undergrunnen?

Martin Kjenes disputerer 24.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Lithological controls on architecture and development of igneous intrusions in sedimentary basins.".

Hovedinnhold

Magmatransport i jordskorpen forekommer igjennom magmatiske intrusjoner (siller og diker), som ofte omtales som et magmatisk rørsystem. Disse nettverkene av magma finnes i de fleste sedimentære bassenger over hele verden, ettersom de er assosiert med rifting, store magmatiske provinser eller forskyvning av tektoniske plater. I løpet av de siste tiårene har tredimensjonale seismiske refleksjonsdata blitt flittig brukt for å kartlegge, karakterisere og tolke magmatiske intrusjoner. Imidlertid er slike studier ofte begrenset på grunn av lav oppløsning i seismiske datasett, noe som gjør det utfordrende å skille prosessene som påvirker magmatiske intrusjoner, litologi til vertsbergarter og strukturer som dannes når magma intruderer. I noen tilfeller kan også magmatiske intrusjoner forbli uoppdaget av seismikk.

Denne doktorgradsavhandlingen presenterer feltobservasjoner samt tredimensjonale modeller av feltområder med seismisk skala (> 1 kilometer høyde, > 100 meter bredde) for å finne et motsvar til begrensningene ved seismiske studier. Høydetaljerte virtuelle feltområder gjør det mulig å kartlegge intern arkitektur for siller, samt morfologi og geometri. Geometrien til siller spiller en avgjørende rolle når intrusjoner propagerer i undergrunnen, og gjenspeiler egenskapene til både vertsbergarten og magmaen. Denne avhandlingen har som mål å bidra med innsikt og observasjoner som kan hjelpe å definere hvilken innflytelse litologi har på geometrien til magmatiske intrusjoner i sedimentære basseng. Å forstå det dynamiske forholdet mellom siller og vertsbergarter kan forbedre den generelle forståelsen av bassengevolusjon, føre til bedre prognoser for vulkanutbrudd og bedre utnyttelse av ressurser fra undergrunnen.

Personalia

Martin Kjenes er født og oppvokst i Bergen. Han har tatt hele sin utdanning ved Universitetet i Bergen, foruten ett semester i Canada på Dalhousie University. I 2019 flyttet Martin fra Oslo etter to uker i ny jobb for å starte på sin doktograd hjemme hos Universitetet i Bergen. Det er nå med tungt hjertet at Martin tar farvel med Universitetet i Bergen, og vender snuten mot østlandet (igjen).