Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Globale mål som inspirerer til lokal endring

Jessica Leyla Fuller disputerer 1.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Localizing the United Nations Sustainable Development Goals in northern Norway: Transdisciplinary approaches for sustainable coastal development".

Hovedinnhold

I 2015 lanserte FN «2030 Agenda for Sustainable Development» med et unikt og ambisiøst rammeverk for global bærekraft som inkluderer 17 Sustainable Development Goals (SDG). Til tross for mangfoldet av internasjonale retningslinjer for selve bærekraftsmålene, vet vi fortsatt ikke hvordan bærekraftsmålene skal implementeres på nasjonalt nivå, og heller ikke hvordan de bør integreres gjennom regionale og lokale styringsnivåer: «Hvordan går vi fra globalt til lokalt? ”

For å svare på dette spørsmålet utforsket Fuller konteksten for bærekraftig utvikling og hvordan det ser ut for en lokal kommune på Andøya, Norge. Bærekraftsmålene og bærekraftig utviklingspolitikk er bevisst multisektorielle og derfor komplekse. Universelle verdier bidrar til å stimulere transformativ endring i alle politiske, praktiske og personlige sfærer. Fuller viser hvordan denne endringen samsvarer med de konkrete kontekstene, behovene, prioriteringene og verdiene til enkeltmennesker i lokalsamfunnene i Andøy kommune. Å finne de delte perspektivene mellom fiskere, ledere, frivillige organisasjoner og bedrifter kan tjene som et utgangspunkt for multisektorielt samarbeid og diskusjon for å lokalisere bærekraftsmålene som er integrert for langsiktige bærekraftstransformasjoner.

Det er viktig å integrere bærekraftsmålene i ledelsespolitikken, men bærekraft er bare langsiktig og transformerende hvis denne policyintegrasjonen også aktiverer individuelle kapasitetsinteressentengasjement. Deltakende prosesser kan styrke sosial handlekraft på måter som er selvopprettholdende og overskrider skalaer, og beveger seg utover lokal påvirkning. SDG-lokaliseringsprosesser, tuftet på prinsipper om vitenskapelig kvalitet og troverdighet, myndighetslegitimitet og reflekterende lokale og nasjonale behov, er fremsatt i denne oppgaven. Denne unike tilnærmingen gir en ansvarlig, innovativ og pålitelig vei videre for integrering av de globale målene for bærekraft i lokalsamfunnet.

Personalia

Før hun begynte på doktorgraden ved UiB med Drs. Dorothy J. Dankel, Marloes Kraan (Wageningen University) og Ingrid van Putten (CSIRO), arbeidet Fuller med internasjonal fiskeripolitikk og forvaltning i områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon og i Vest-Afrika med FN. Fuller fullførte sin bachelorgrad i konserveringsbiologi og fransk ved St. Lawrence University i New York, og sin mastergrad ved Bren School of Environmental Science and Management ved University of California, Santa Barbara.