Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Biomarkører ved primær skleroserende kolangitt

Guri Fossdal disputerer 1.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Primary sclerosing cholangitis: Surrogate markers of natural history, disease severity, and prognosis".

Hovedinnhold

Primær skleroserende kolangitt (PSC) er en immunrelatert leversykdom av ukjent årsak, som vanligvis utvikler seg til leverfibrose, cirrhose og endestadium leversykdom. Det er stor variasjon i sykdomsforløpet blant personer med PSC, og behov for nye biomarkører for å følge sykdommen hos den enkelte og kunne gjøre fremtidige studier av nye behandlingsmetoder.

Målet med studien var å vise hvordan surrogatmarkører i blodprøver og leverstivhetsmålinger følger sykdomsutviklingen. Vi fant at blodprøven ELF og leverstivhet øker over tid, men at ELF kan ha bedre evne til å stratifisere risiko enn leverstivhetsmålinger ved ultralyd. Vi brukte også statistiske metoder for å kombinere ulike biomarkører. Ved å kombinere biomarkører fra ulike reaksjonsveier som fibrose, inflammasjon og metabolske markører, ble den prediktive verdien forbedret. Vi har også studert fettsyreprofil i plasma hos personer med PSC sammenlignet med friske. Ved PSC var det høyere nivåer av enumettede fettsyrer (MUFA), men reduksjon i langkjedete mettede fettsyrer (SFA), total n-3 og n-6 flerumettede fettsyrer (PUFA). Dette viser at biomarkører som gjenspeiler mitokondrienes funksjon kan være av betydning ved PSC.

Personalia

Guri Fossdal avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2009. Hun er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer og jobber som overlege ved medisinsk avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk Institutt 2, Det Medisinske Fakultet, UiB og har vært tilknyttet NoPSC (Norwegian PSC Research Center) ved UiO. Hovedveileder er professor Mette Vesterhus, og biveileder professor Eystein Huseby, professor Tom Hemming Karlsen og PhD Trine Folseraas.