Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Registerdata gir innsikt i utbredelse av pengespillproblemer

André Syvertsen disputerer 11.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sociodemographic Risk Factors for Risky and Disordered Gambling – Investigations through Registry Data".

Hovedinnhold

Om lag 23.000 personer har pengespillproblemer i Norge, og ytterligere 93.000 står i risiko for dette. Det er viktig å finne ut hvem som får spillproblemer og hvordan det utvikler seg for å vite hvem man skal hjelpe og når. Fra før vet man at yngre menn er spesielt utsatt for spillproblemer og at spillproblemer medfører betydelig skade på relasjoner, men dette er bare en del av bildet. Doktorgradsarbeidet benytter ulike typer registerdata på tvers av tre studier for å undersøke rollen til alder, kjønn, og sivilstatus for utbredelse og utvikling av spillproblemer.

De to første studiene benyttet objektiv spillerdata fra alle som spilte på spilleautomaten Multix fra 2013 til 2018. Nærmere to hundre tusen mennesker. Den første studien så på de store linjene i risikofylt spilling over 6 år. Her ble det funnet at kvinner og eldre, ikke yngre menn, viste den mest risikofylte spillingen på slike spillautomater. I den andre studien ble det zoomet inn på den enkeltes utvikling og undersøkt kjønnsforskjeller i hurtigheten på utvikling av risikofylt spilling. Resultatene viste at kvinner startet å spille senere i livet, men utviklet risikofylt spilling raskere enn menn. De to studiene viser at man bør ta i betraktning spilltyper når man skal ta hensyn til grupper som er sårbare for risikofylt spilling. Videre at man bør være spesielt tidlig ute med tiltak dersom kvinner utvikler varseltegn på risikofylt spilling for å stagge et raskt forløp.

Den tredje studien brukte data fra pasientregisteret på alle som fikk spillavhengighet i Norge mellom 2008 og 2018 (over fem tusen mennesker) for å undersøke det tidsmessige forholdet mellom endringer i sivilstatus og utvikling av spillavhengighet. Resultatene viste at å gjennomgå en separasjon eller skilsmisse medførte økt risiko for senere spillavhengighet. I motsetning så medførte å gifte seg en redusert risiko for senere spillavhengighet. Resultatene tyder på viktigheten av godt sosialt nettverk som beskyttelse mot spillavhengighet.

Personalia

André Syvertsen er utdannet cand.psychol. ved Universitetet i Bergen (2018). Syvertsen arbeider som psykolog i poliklinikk ved Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin og er i spesialisering for rus- og avhengighetspsykologi. Han er også tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning der han forsker på penge- og dataspillproblematikk. Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært professor Eilin Erevik, førsteamanuensis Rune Mentzoni, og professor Ståle Pallesen.