Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Behandling av patellainstabilitet

Trine Hysing-Dahl disputerer 15.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "“Finding stability” Experienced and measured function in patients undergoing surgery for patellar instability. ".

Hovedinnhold

Patellainstabilitet er en invalidiserende lidelse som medfører økt smerte, nedsatt bevegelse og redusert livskvalitet. Tilstanden innebærer at kneskjellet (patella) lukserer en eller gjentatte ganger. I dag er det stor variasjon i hvordan man behandler denne lidelsen, særlig ved kirurgisk stabilisering av kneskjellet. Vi trenger derfor mer kunnskap om effekten av behandlingene vi gjør for å kunne tilpasse de bedre til pasientgruppen. Derfor trenger vi gode utfallsmål for å måle knefunksjon hos pasientene og vurdere når de er klare til å gjenoppta aktivitet/idrett.

Hysing-Dahl har i sin avhandling oversatt og validert et diagnosespesifikt spørreskjema, Banff Patellofemoral Instabilitets Instrument (BPII) 2.0. Videre har hun undersøkt om funksjonelle tester er egnet for retur til idrett vurderinger hos pasientgruppen. I tillegg ble pasientenes egne erfaringer med å leve med et ustabilt kneskjell utforsket. Gjennom avhandlingen har Hysing-Dahl funnet ut at BPII 2.0 er et godt måleverktøy for norsktalende pasienter med ustabilt kneskjell. Funksjonell testing er gjennomførbart seks måneder etter kirurgi, men hvilke kriterier og tester som bør brukes i retur til idrett vurderinger er fremdeles usikkert. Patellainstabilitet har en omfattende påvirkning på pasientenes liv, både sosialt og i forbindelse med fysisk aktivitet. Funnene er viktige for å kunne gi pasienter riktig behandling samt måle effekt av gitte tiltak.

Personalia

Trine Hysing-Dahl er spesialist i ortopedisk fysioterapi, NFF ved Oasen Fysioterapi. De tre siste årene har hun jobbet som stipendiat ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Eivind Inderhaug, professor Liv Heide Magnussen og fysioterapeut, phd Anne Gro Heyn Faleide.