Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Novel Biomarkers in MS: Neuroprotection and Myelin Repair

Intakhar Ahmad disputerer 16.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Novel biomarkers in multiple sclerosis pathology with a focus on neuroprotection and myelin repair".

Hovedinnhold

Kampen mot multippel sklerose (MS) er mer enn en vitenskapelig utfordring; det er en reise av håp og motstandsdyktighet. Forskningen har som mål å avdekke nye aspekter av MS for å forandre livene til millioner (2,8 millioner og økende). Jean-Martin Charcot beskrev MS i detalj i 1868, men årsaken er fortsatt ukjent, og kuren uklar. Nåværende forståelse fokuserer på inflammatoriske prosesser i sentralnervesystemet. Likevel er eksisterende behandlinger for betennelse ofte ineffektive mot kronisk nevrodegenerasjon og myelinreparasjon. Hans doktorgradsprosjekt konsentrerte seg om to patologiske mekanismer: nevrobeskyttelse og myelinreparasjon. De oppdaget tre proteinmolekyler - LGMN, Ermin, og CHI3L1 - med potensial til å bli brukt som biomarkører eller terapeutiske mål i MS.

Personalia

Intakhar Ahmad har tre mastergrad i distinkte, men sammenkoblede fagfelt. Han fullførte sine studier i mikrobiologi ved Universitetet i Dhaka i Bangladesh, i medisinsk vitenskap ved Uppsala Universitet i Sverige, og i system- og syntetisk biologi ved Universitetet i Évry Val d'Essonne i Frankrike. Hans doktorgradsforskning ble utført ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Lars Bø, som hans hovedveileder.