Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Godartet svulst på balansenerven

Kathrin Skorpa Nilsen disputerer 12.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Vestibular Symptoms, Balance and Vestibular Function in Patients with Vestibular Schwannoma".

Hovedinnhold

Vestibularisschwannom er en godartet svulst på balansenerven. Denne nerven er ansvarlig for å formidle informasjon fra ørets balanseorgan til hjernen om hodets stilling og bevegelser. Typiske symptomer ved vestibularisschwannom er hørselstap, øresus, ustøhet og svimmelhet.

Ca 40-50% av slike svulster vil ikke vokse etter den er blitt oppdaget. Det er derfor vanlig å følge pasientene med gjentatte MR-undersøkelser og kun behandle svulsten dersom den vokser. Imidlertid vet man lite om det naturlige forløpet når det gjelder svimmelhet og nedsatt balanse, samt hvordan svulsten påvirker balansenervens funksjon.

Studien undersøkte dette og fant at til tross for at majoriteten har nedsatt funksjon i balansenerven, er kun et fåtall veldig plaget med svimmelhet. De fleste har ingen eller mild svimmelhet. Over tid er det heller ingen forverring, noe som er betryggende å vite for pasienter som lever med en ubehandlet svulst på balansenerven. Hele balansenervens funksjon er i denne studien grundig undersøkt med fire forskjellige tester. Tre av disse anses som nyere, der metode og bruk er under stadig utvikling og ikke helt definert. Resultatene viser at testen som ble funnet opp for over hundre år siden fortsatt er nyttig til å påvise nedsatt funksjon i deler av balansenerven og har mange fordeler. Denne testen brukt sammen med en nyere test som undersøker andre deler av balansenerven viser seg å være en god kombinasjon for å fange opp flere med nedsatt funksjon i balansenerven hos denne pasientgruppen. Videre resultater viser at pasienter som har nedsatt balanse har økt sannsynlighet for at svulsten vil vokse i løpet av de tre neste årene, i motsetning til de stødige pasientene. Dette funnet antyder at pasienter med ustøhet kan trenge mer aktiv oppfølgning.

Personalia

Kathrin Skorpa Nilsen arbeider som lege ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og ved Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 med hovedveileder Frederik Kragerud Goplen og biveiledere Stein Helge Glad Nordahl og Morten Lund-Johansen.