Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tekstsamlinger gir et nytt blikk på middelalderens Egypt

Moa Airijoki disputerer 19.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Tending the Garden of the Monks».

Hovedinnhold

Moa Airijokis religionshistoriske doktorgradsavhandling analyserer en hittil uutforsket middelaldersk koptisk tekstsamling. Samlingen har vært et populært pedagogisk verktøy i utdanningen av koptere i Egypt fra middelalderen til i dag. Likevel har den aldri tidligere blitt studert av religionshistorikere. Tekstsamlingen består til største del av moralske historier om de første kristne munkene, som ble kalt ørkenfedre.

Airijokis forskning øker forståelsen av hvordan religiøse tekster tilpasses av ulike grupper. Avhandlingen viser at arabisktalende kristne grupper som levde under muslimsk styre i middelalderen leste og tilpasset læren til ørkenfedrene slik at de ville ha fortsatt relevans for deres levesett.

Hensikten med avhandlingen er å kartlegge en spesifikk koptisk arabisk tekstsamling. Airijokis analyse av hittil forsømte manuskripter viser at tekstsamlingen også ble oversatt til etiopisk. Det styrker forskningstesen om at koptiske og etiopiske grupper var nært knyttet sammen i den tidlige moderne perioden. Et av Airijokis viktigste funn er at middelalderens koptere var mer kosmopolitiske enn tidligere antatt. Kopterne var i kontakt med andre arabisktalende kristne grupper, spesielt den syrisk-ortodokse kirken, hvis askese var særegen og innflytelsesrik. Airijoki viser likheter mellom koptisk arabisk askese og islamsk askese, representert av den muslimske teologen og filosofen al-Ghazālī (d. 1111), og argumenterer for at tematiske likheter kan skyldes at begge intellektuelle miljøer var påvirket av syrisk askese og mystikk.

Avhandlingen presenterer et utvalg arabiske tekster med engelske oversettelser som aldri før har blitt gjort tilgjengelig for et bredere publikum.

Personalia

Moa Airijoki (f. 1991) tok bachelorgrad i Liberal Arts i Gøteborg og mastergrad i Religious Roots of Europe i Lund. Professor Einar Thomassen og professor Ingvild Gilhus har veiledet Airijoki i hennes doktorgrad i religionsvitenskap i Bergen. Airijoki har filologisk kompetanse og arbeider med digital humaniora. Hun er spesielt opptatt av førmoderne intellektuell historie. Hun er nå ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Bergen.