Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Behandling av vestibularis schwannomer

Dhanushan Dhayalan disputerer 20.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clinical Management of Vestibular Schwannoma".

Hovedinnhold

Vestibularis schwannomer er godartede svulster som utgår fra den åttende hjernenerven og utgjør ca. 8% av alle intrakranielle svulster. Behandlingsalternativene i dag er enten kirurgisk reseksjon, stråleknivbehandling eller en aktiv overvåkningsstrategi med regelmessige kliniske og radiologiske kontroller. Hvilken behandling som er best er omdiskutert, og det foreligger ingen randomiserte studier som kan indikere en entydig overlegen strategi.

Hovedmålet med prosjektet var å gjennomføre en prospektiv randomisert klinisk studie for å sammenlikne tidlig stråleknivbehandling med en overvåkningsstrategi i små og mellomstore svulster. Videre har man også undersøkt effekten av strålekniv som adjuvant terapi etter kirurgisk reseksjon av store svulster, samt også studert det naturlig forløpet av tilstanden hva gjelder symptomutvikling. Studiene ble gjennomført ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Vestibularisschwannomer ved Haukeland Universitetssykehus. Alle tre behandlingsmodaliteter er studert, og deltakerne gjennomgikk kliniske kontroller, audiovestibulære tester, radiologisk evaluering og besvarte en rekke standardiserte spørreskjema.

Hovedfunnet fra prosjektet er at tidlig behandling med strålekniv var overlegen en aktiv overvåkningsstrategi hva gjelder tumorvolumreduksjon, men var ikke forbundet med bedre hørsel, balanse, livskvalitet eller risiko for rebehandling. Videre har prosjektet vist at en kombinert strategi med kirurgi og strålekniv i store svulster gir god tumorkontroll uten å kompromittere ansiktsnervens funksjon.

Personalia

Dhanushan Dhayalan (f. 1991) er født og oppvokst i Bergen, og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2016. Etter gjennomført turnustjeneste ved Haukeland sykehus, har han fra 2019 til 2023 vært stipendiat ved Klinisk Institutt 1 med finansiering fra Helse Vest. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av prof. Morten Lund-Johansen, dr.med Øystein Tveiten og ass. prof Frederik Goplen. Dhayalan arbeider er nå LIS ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.