Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan Atlanterhavsvannet strømmer inn i Nordishavet

Eivind Hugaas Kolås disputerer 23.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Atlantic water inflow into the Arctic Ocean: studies of pathways, transport and mixing processes using observations from ships and autonomous underwater vehicles".

Hovedinnhold

Atlanterhavsvann har en nøkkelrolle i Arktis da det er en av hovedkildene til varme og salt i Nordishavet. Denne studien beskriver innstrømningsveiene til Atlanterhavsvann i Arktis, samt de underliggende mekanismene som styrer innstrømningen, varmetap og blanding med de Arktiske vannmassene.

Studien er basert på målinger samlet inn på tokt og ved bruk av autonome undervannsfartøy i havområdene rundt Svalbard. Jeg beskriver tidligere ukjente sirkulasjonsmønstre av Atlanterhavsvann, og setter søkelys på utveksling og dynamikk på tvers av Polarfronten som separerer det varme Atlanterhavsvannet fra det kalde Arktiske vannet.

Dette arbeidet representerer et viktig skritt i retning av å forstå Atlanterhavsvannet sin innflytelse på Nordishavet, noe som er avgjørende for bærekraftig forvaltning og for å forutsi fremtiden til de Arktiske økosystemene.

Personalia

Eivind H. Kolås (født 1990) har en mastergrad i Fysisk Oseanografi ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder gjennom doktorgradsarbeidet har vært professor Ilker Fer, og biveilederne har vært professor Frank Nilsen, professor Martin Ludvigsen og ph.d Zoe Koenig. I årene 2018-2023 var han tilknyttet forskingsprosjektet Arven etter Nansen ved Universitet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Kolås jobber i dag som rådgivende oseanograf hos Aqua kompetanse AS.