Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Luftveisdrama: KOLS, betennelse og bakterieballett.

Solveig Tangedal disputerer 1.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The lower airway microbiota and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD)".

Hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en kompleks betennelsessykdom som forårsaker millioner av dødsfall årlig. Betennelsesreaksjonene og myriadene av bakterier (mikrobiota) som finnes i de nedre luftveiene kan ha en viktig rolle i KOLS. Analyser av begge kan antas å bli påvirket av hvordan vi samler prøver fra luftveiene. Forskningsprosjektet har hatt som mål å undersøke 1) hvordan måter å samle oppspytt på kan påvirke målinger av betennelse og mikrobiota hos pasienter med KOLS, 2) om der er endringer i betennelse og mikrobiota i oppspytt under sykdomsforverringer sammenlignet med stabile sykdomsperioder og 3) om der er forskjeller i mikrobiota hos pasienter med KOLS sammenlignet med friske, prøvetatt ved hjelp av en kameraslange (bronkoskop) ført dypt ned i luftveiene. Betennelse i oppspytt ble målt ved hjelp av markører analysert vha anerkjente laboratoriemetoder, og for måling av mikrobiota ble et gen (16S rRNA) som finnes i alle bakterier, men ikke hos mennesker, brukt for å finne mengder og typer av bakterier. Resultatene viste at målinger av både betennelse og mikrobiota i oppspytt var påvirket av prøvetakingsmetode. Det var også forskjeller i betennelse og mikrobiota i perioder med forverring sammenlignet med stabile faser av KOLS. Forskjellene var individuelle, og et fast mønster på tvers av deltagere kunne ikke ses. Det nedre luftveis-mikrobiota hos pasienter med KOLS sammenlignet med friske var rikere, og det var større mengder av en bakteriegruppe kalt Firmicutes som omfatter bakterier forbundet med lungebetennelse. Kjønn, alder, røyking, sykdomsgrad og bruk av inhalasjonskortikosteroider var ikke tydelig assosiert med mikrobiota i de nedre luftveiene. Studiene våre viser at prøvetakingsmetoder påvirker målingene av betennelse og mikrobiota, og må derfor tas hensyn til av forskere. I KOLS og også ved KOLS forverringer, spiller mikrobiota og betennelse en rolle, og med økt kunnskap kan dette potensielt være mål for behandling.

Personalia

Solveig Tangedal har arbeidet som lege ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus siden 2012. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2 med hovedveileder Tomas M. L. Eagan og medveiledere Rune Nielsen og Marianne Aanerud.