Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Videoredigering i samarbeid

Pavel Okopnyi disputerer 26.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Collaborative video editing".

Hovedinnhold

Overgangen til distribuert samarbeid akselererte under COVID-19-pandemien og samarbeidsverktøy som Zoom og Teams ble på kort tid innført i mange arbeidspraksiser. Samtidig har mengden av videosnutter og videofilmer som produseres og konsumeres økt dramatisk de siste årene. Dette er også relevant for profesjonelle videoredigerere som må tilpasse sine praksiser til nye verktøy og skiftende omstendigheter.

I avhandlingen “Collaborative Video Editing” setter Pavel Okopnyi søkelyset på samarbeidsprossesser i videoredigering og hvordan disse prosessene kan støttes av digitale samarbeidsverktøy. Tradisjonelt har videoredigering blitt sett på som en individuell oppgave, men i profesjonelle sammenhenger kreves det utstrakt samarbeid og koordinering. Gjennom dybdeintervjuer med profesjonelle videoredigerer og designverksteder har Pavel utforsket hvordan videoredigerere samarbeider og hvordan man kan støtte dette samarbeidet gjennom innovativ design av nye digitale verktøy.

Avhandlingen består av tre studier som ser på videoredigering fra forskjellige vinkler. Den første analyserer samarbeidspraksiser blant profesjonelle videoredigerere og fokuserer på strategier og sosiale mekanismer for å oppnå enighet i videoredigering. Den andre studien tar et organisatorisk perspektiv på videoredigering og adresserer overgangen til distribuert arbeid og dets innvirkning på videoproduksjon under COVID-19-pandemien. Den siste studien ser på samarbeid i videoredigering som en designutfordring, og kommer med forslag til designløsninger som kan forbedre samarbeidet og adressere utfordringer knyttet til innføringen av nye verktøy.

Forskningen bidrar ved å identifisere ulike tilnærminger til design av samarbeidsverktøy for videoredigering. Videre adresserer avhandlingen kompleksiteten i videoredigering og kommer med en rekke designforslag til hvordan distribuert samarbeid i videoredigering kan støttes.

Personalia

Pavel Okopnyi har en ingeniørgrad i datastøttede designsystemer og to mastergrader, i sosiologi og HCI. Hans doktorgradsforskning ble utført ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen med støtte fra Vizrt, under veiledning av Frode Guribye og Oskar Juhlin.