Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Regenerativ celleterapi i autoimmun primær binyrebarksvikt

Md Obaidur Rahman disputerer 2.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Autoimmune primary adrenal insufficiency – autoantibodies and cell regeneration".

Hovedinnhold

Autoimmun primær binyrebarksvikt (PAI) er en sjelden sykdom forårsaket av immun-mediert ødeleggelse av binyrebarken. Tilstanden er dødelig hvis den ikke behandles umiddelbart med kortisol og aldosteron. Det finnes imidlertid ingen kurativ behandling.

I sitt doktorgradsarbeid har Md Obaidur Rahman utforsket hvordan man kan konvertere celler hentet fra urin til steroidproduserende binyreceller som en mulig fremtidig metode for å erstatte manglende binyreceller. Rahman var i stand til å generere celler med mange av egenskapene til binyrebarkceller, men de manglet evnen til å produsere steroider. I sitt arbeid undersøkte han også hvilke proteiner i binyrebarken som immunsystemet reagerer på, en av dem viste seg å være perilipin-1, et protein som er kritisk for lagring og frigjøring av fettstoffer. Samlet har Rahmans arbeide banet vei for fremtidig celleterapi ved PAI.

Personalia

Personalia: Md Obaidur Rahman er fra Bangladesh og har en mastergrad i molekylærbiologi (2019) fra University of Eastern Finland. PhD-arbeidet er gjennomført ved Institutt for klinisk vitenskap, Universitetet i Bergen med midler fra Norges forskningsråd. Hovedveileder har vært professor Eystein S. Husebye, og biveilederne professor Helge Ræder og ph.d. Andre Sulen.