Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Traumer og svangerskapsdepresjon hos kvinner med MS

Karine Eid disputerer 23.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Multiple adversity: Childhood abuse, adult abuse, and perinatal depression in women with multiple sclerosis".

Hovedinnhold

Multippel sklerose (MS) er en immunmediert sykdom som fører til skade på nerveceller i hjernen og ryggmargen. Sykdommen skyldes en kombinasjon av genetisk sårbarhet og miljøfaktorer. Gjennomgått infeksjon med Epstein-Barr-viruset er den viktigste risikofaktoren for MS. Andre viktige faktorer er røyking, overvekt og D-vitaminmangel. Traumer i barndommen i form av vold og overgrep er assosiert med økt risiko for flere kroniske sykdommer som voksen. Slike opplevelser kan føre til en rekke negative konsekvenser som ugunstig livsstil, gjentatt eksponering for vold og stemningslidelser. Videre kan det føre til nedsatt helse for mor og barn ved svangerskap og fødsel.

Eid har undersøkt om traumer i barndommen, i form av emosjonell, seksuell, eller fysisk vold, kan påvirke risikoen for fremtidig utvikling av MS hos kvinner inkludert i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Hun har også undersøkt forekomst av vold og svangerskapsdepresjon hos kvinner med MS. Hun fant at kvinner som hadde opplevd seksuell og emosjonell vold i barndommen, hadde en økt risiko for MS i voksen alder. Hun fant også økt risiko for å bli utsatt for vold i voksen alder hos kvinner med MS, i tillegg til en økt risiko for gjentatt vold som voksen etter barndomsvold (reviktimisering). Kvinner med MS hadde hyppigere svangerskapsdepresjon, både de med etablert MS og hos de som fikk første symptom på MS innen 5 år etter deltakelse i MoBa. Tidligere voldsopplevelser, psykiatrisk sykdom og lav sosioøkonomisk status var assosiert med økt risiko for svangerskapsdepresjon.

Funnene viser at kvinner med MS har økt risiko for å oppleve en rekke negative konsekvenser etter traumer i barndommen. Dette belyser også viktigheten av å forebygge vold mot barn, samt økt oppmerksomhet, tiltak, og behandling hos kvinner med MS.

Personalia

Karine Eid (f. 1991) avla medisinsk embetseksamen ved Norges-teknisk naturvitenskapelige universitet i 2017. Etter gjennomført LIS-1 tjeneste ved Haukeland Universitetssjukehus i 2019 har hun vært stipendiat ved Klinisk Institutt 1 med finansiering fra Helse Vest. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av prof. Marte-Helene Bjørk (hovedveileder), prof. Nils Erik Gilhus og prof. Øivind Torkildsen. Eid arbeider nå som LIS ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.