Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Brukte Norge kartografi som våpen i unionstiden?

Anne Christine Lien disputerer 8.3.2024 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sovereignty through cartography".

Hovedinnhold

I sin avhandling har Lien undersøkt hvilken rolle kartografi har spilt i oppbyggingen av en norsk nasjonal identitet på 1700- og 1800-tallet, en tid hvor Norge var i union først med Danmark og så med Sverige. Hun har analysert en rekke historiske kart og utforsket ulike kartografiske elementer som nullmeridianer, nasjonale grenselinjer, fargelegging av kart, karttitler og bruk av stedsnavn. Resultatene viser at ulike kartografiske fremstillinger av Skandinavia reflekterte forskjellig syn på herredømme i regionen. Funnene tyder på at både Norge og Sverige til en viss grad kan ha brukt kart som verktøy for politisk påvirkning. Bruken av kartografiske elementer på de analyserte kartene kan ha bidratt til å støtte territorielle krav, i en tidsperiode der nasjonal suverenitet ikke var endelig avgjort. Temaet har fått ny aktualitet i dag, når vi igjen ser politisk bruk av kartografiske elementer i en pågående territoriell konflikt i Europa. Avhandlingen bidrar til kunnskap om kartenes påvirkningskraft, og om hvordan suverenitet kan hevdes delvis ved hjelp av kartografi.

Personalia

Anne Christine Lien (f. 1966) fullførte mastergrad i geografi ved Universitetet i Bergen i 2017. Hun har også en Master of Management i ledelse og strategi fra Handelshøyskolen BI. Doktorgradsarbeidet er utført som et selvfinansiert deltidsprosjekt ved siden av hennes stilling som fylkeskartsjef/avdelingsdirektør i Kartverket.