Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Biskjoldbruskkjertelsvikt kartlagt i Norge for første gang

Marianne Catharina Astor disputerer 19.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hypoparathyroidism in Norway".

Hovedinnhold

Biskjoldbruskkjertelsvikt (hypoparatyreoidisme, HypoP) er en hormonmangelsykdom som fører til unormalt lave kalsium nivåer i blodet på grunn av manglende biskjoldbruskkjertelhormon (PTH). Sykdommen er sjelden, og kunnskapsgrunnlaget begrenset. Gjennom å opprette et nasjonalt register for kartlegging av pasientgruppen har Astor gitt ett sårt tiltrengt grunnlag for å forstå omfanget og betydningen av denne sykdommen. Hun fant at forekomsten i landet er 10 per 100 000 personer, hvorav de fleste (60%) skyldes operativ behandling med (oftest) utilsiktet skade av biskjoldbruskkjertlene. Forskningen avdekket at pasienter med HypoP opplever redusert helserelatert livskvalitet og har økt risiko for angst og depresjon sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette understreker behovet for økt oppmerksomhet rundt pasientens mentale helse og velvære. For å møte pasientenes behov utviklet Astor og medarbeidere et akuttkort for HypoP, som nå er tilgjengelig i Norge og flere europeiske land. Dette kortet vil bidra til raskere respons og bedre håndtering av akutte kriser knyttet til tilfeller med alvorlig lavt eller høyt kalsium nivå. Studiene har videre avdekket at det er en sammenheng mellom PTH-mangelen og binyrebarkhormoner, noe som kan ha betydning for fremtidig forståelse av sykdommen.

Astors avhandling representerer et viktig skritt fremover i kunnskapen om HypoP, spesielt hvordan de skal diagnostiseres og behandles på en optimal måte. Videre forskning vil bygge på disse funnene for å forbedre livskvaliteten og behandlingen for personer rammet av HypoP.

Personalia

Marianne Catharina Astor er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (1997). Hun er spesialist i indremedisin og hormonsykdommer, og arbeider som overlege ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, med professor Eystein S. Husebye som hovedveileder og professor Kristian Løvås som biveileder.