Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Innsikt i Ionosfærens Respons på Solvind

Michael Madelaire disputerer 4.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Ionospheric Current System and its Temporal Evolution during Rapid Solar Wind Dynamic Pressure Increases".

Hovedinnhold

Doktorgradsarbeidet presenterer metoder for å analysere solvindens påvirkning på jordens magnetfelt og ionosfære. Gjennom fire studier gir avhandlingen en dypere forståelse av hvordan raske endringer i solvindens trykk påvirker ionosfærens dynamikk, og hvordan disse effektene kan måles og forstås bedre. Forskningen bidrar til viktig kunnskap om romvær og dets interaksjoner med jordens atmosfære.

Personalia

Michael Madelaire har en bakgrunn i romfysikk fra Universitetet i Bergen og har fokusert på å utforske romværets effekter på vår planet.