Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kartlegger Aurorastrømmer

Simon James Walker disputerer 22.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Deciphering Spatio-Temporal Variations in the Auroral Ionosphere using Magnetometer Data".

Hovedinnhold

Denne forskningen utforsker mysteriene i den aurorale ionosfæren, med fokus på dens spatio-temporale variasjoner gjennom innovativ analyse av magnetometerdata. Over tre år har studien forfinet metoder for å kartlegge de elektriske strømmene i den aurorale ionosfæren, dykket ned i hvordan solvindinteraksjoner former disse strømmene, og undersøkt elektrojetstrømmens rolle i å forstå de polare regionenes magnetiske topologi, noe som har konsekvenser for forskning på romvær.

Grunnlaget for dette arbeidet ligger i tre sentrale studier, som hver avslører ulike aspekter ved aurorale ionosfæriske strømmer og deres forbindelse til dynamikken i den polare ionosfæren. Ved å introdusere nye inversjonsteknikker, fordypes ikke bare vår forståelse av aurorale elektrojetter og deres grenser, men også kompleksitetene ved substormstrømwedgen, ved å bruke en unik kombinasjon av data fra bakkebaserte og satellittbaserte instrumenter.

Dette arbeidet fremmer vår kunnskap om den aurorale ionosfæren ved å utvikle nye analytiske metoder for magnetometerdata, og kaster lys over de komplekse dynamikkene mellom jordens magnetfelt og solvind. Det bidrar betydelig til feltet romfysikk, ved å forbedre vår forståelse av romvær, spesielt i å peke ut områder med økt aktivitet.

Personalia

Veiledet av Karl Laundal, med Jone Reistad og Spencer Hatch, ved Institutt for Fysikk og Teknologi, UiB. Støttet av Forskningsrådet for IIRARII-prosjektet, inkluderte samarbeid med BCSS og NASA's EZIE-misjonens Auroral Electrojet-gruppe.