Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan utvikles lav-vinklede normalforkastninger?

Jhon Meyer Muñoz-Barrera disputerer 5.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Tectono-stratigraphic model for high-displacement crustal normal faults on continental rifts".

Hovedinnhold

Åpningen av Nord-Atlanteren nådde klimaks etter en lang periode med ekstensjon i ulike faser fra perm til sen-paleocen. Nye seismiske refleksjonsdata gjort oss i stand til å dokumentere og studere normalforkastninger med svært stor forflytning - langt over 10 km - som avgrenser de ulike domener i riftmarginer.

I sin avhandling dokumenterer Muñoz-Barrera i stor detalj forkastningskoplekset Klakk utenfor kysten av Trøndelag. Som en del av dette avdekkes  forkastningenes struktur og utvikling over tid. Oppgaven undersøker et viktig, men understudert problem – nemlig utviklingen av normalforkastninger med svært høy forflytning. Slike forkastningssystemer bidrar til vesentlig tynning av kontinentalskorpen langs riftmarginer. Oppgaven fokuserer på (i) å dokumentere strukturen til forkastinger som bidrar til tynning av jordskorpen, (ii) å undersøke når, hvor og hvordan disse strukturene dannes, (iii) å belyse hva som kontrollerer deres dannelsen,  og (iv) å undersøke hvordan disse strukturene kontrollerer den tektonostratigrafiske utviklingen av necking-domener i riftede marginer.

Avhandlingen bidrar med ny, detaljert forståelse av riftmarginers utvikling, og presetnerer en ny modell for den tektonosedimentære utviklingen av tilliggende sedimentære basseng. De tektonosedimentære modellene bidrar i sin tur til økt forståelse av reservoarers lokalisering og egenskaper, noe som har implikasjoner for olje- og gassutvinning, energiomstilling, og CO2-lagring.

Personalia

Jhon M. Muñoz-Barrera har BSc fra Universidad Nacional de Colombia (2004) og en mastergrad i Petroleum Geoscience Engineering fra Universitetet i Stavanger (2015). Jhon har erfaring fra flere oljeselskaper i Colombia, og jobbet i Faroe på norsk kontinentalsokkel. De siste årene har Jhon jobbet som rådgiver innen strukturgeologi i regionale olje- og gassforskningsprosjekter i Colombia. Hovedveileder for avhandlingen er professor Atle Rotevatn og medveileder er professor Robert Gawthorpe.