Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Konsentrasjonen av biomarkører etter matinntak

Åslaug Matre Anfinsen disputerer 5.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The dynamics of nutritional-related blood biomarker and metabolite concentrations during the postprandial and fasting states".

Hovedinnhold

Bruken av blod biomarkører og metabolitter er utbredt, både i klinikk og i forskning. Per dags dato vet vi likevel lite om hvordan konsentrasjonen av ernæringsrelaterte biomarkører og metabolitter endrer seg i blodet i timene etter et måltid og ved overgangen til fastende tilstand. Denne kunnskapen kan være viktig når man bruker biomarkører i klinikk for å diagnostisere tilstander og initiere behandling, samt i epidemiologisk forskning når man bruker metabolitt-data for å undersøke assosiasjonen med et helseutfall.

I dette doktorgradsprosjektet har vi undersøkt hvordan konsentrasjonen av ernæringsrelaterte biomarkører og metabolitter endrer seg i timene etter matinntak, med fokus på de første 24 timene etter et måltid. Betydelige endringer ble funnet for de fleste aminosyrer og enkarbon-metabolitter, flere biomarkører for vitamin status, samt ketoner, karnitin og acylkarnitiner. Det ble også funnet moderate endringer i konsentrasjon for blodlipidene. Vi fant betydelige endringer i konsentrasjon, både innenfor såkalt «ikke-fastende» og «fastende» tilstand.

Resultatene fra doktorgradsarbeidet indikerer at den nåværende praksisen med å skille mellom fastende og ikke-fastende blodprøver ikke er tilstrekkelig. Når man bruker biomarkører og metabolitter i klinikk og i forskning burde man vurdere å ta høyde for eksakt tid siden siste måltid ved tidspunkt for blodprøvetakning.

Personalia

Åslaug Matre Anfinsen (født 1995) er utdannet Klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Bergen (2020). Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Trond Mohns stiftelse, og blitt gjennomført ved Senter for Ernæring, Klinisk institutt 2. Hovedveileder har vært Ph.D. Vegard Lysne, og medveiledere har vært Ph.D Hanne Rosendahl-Riise, Ph.D. Adrian McCann, og Professor Ottar Nygård.