Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tvillingsvangerskap, reproduksjon og mors helse

Prativa Basnet disputerer 15.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Twin Pregnancies: Long-term Maternal Mortality, Birthweight in Subsequent Pregnancy and Adverse Pregnancy Outcomes in Next Generation".

Hovedinnhold

Forekomsten av tvillingsvangerskap i Norge har variert mellom en og to prosent i perioden 1970-2020. Tvillingsvangerskap har vært mindre studert enn enkeltsvangerskap. I norske populasjonsbaserte registerdata ønsket Basnet å belyse sammenhengen mellom tvillingsvangerskap, reproduksjon og kvinners langtidshelse.

Basnet sin første studie fant at kvinner med kun ett svangerskap har lik kardiovaskulær dødelighet enten dette var et svangerskap med ett eller to fostre. Til tross for at tvillingsvangerskap kan være komplisert og utfordrende, peker resultatene mot at kvinner med tvillingsvangerskap ikke har økt kardiovaskulær dødelighet.

I det andre arbeidet studerte Basnet om fødselsvekten til påfølgende enkeltfødte barn var forskjellig dersom mors første svangerskap var med tvillinger eller en enkeltfødt. Andrefødte barn har vanligvis høyere fødselsvekt enn første enkeltfødte barn, uten av vi forstår hva som er bakgrunnen for dette. Dette arbeidet viser at selv om to tvillinger til sammen veier mer enn en enkeltfødt ved fødselen, får kvinner med tvillingsvangerskap og kvinner med enkeltfødte likevel barn med sammenlignbar fødselsvekt i det påfølgende svangerskapet. Funnet antyder at økt fysiologisk og mekanisk belastning som følge av et tvillingsvangerskap ikke kan forklare hvorfor andrefødte barn har høyere fødselsvekt enn førstefødte. Mekanismen bak dette fenomenet bør utforskes videre.

I det tredje arbeidet ønsket Basnet å undersøke om kvinner som selv var født tvilling hadde økt risiko for komplikasjoner i egne svangerskap sammenlignet med enkeltfødte kvinner. Kvinner som selv er født tvilling har hyppigere vært utsatt for komplikasjoner i mors liv. På tross av dette fant Basnet at kvinner som selv var født som tvilling ikke hadde økt risiko for komplikasjoner i egne svangerskap sammenlignet med enkeltfødte kvinner. Dette indikerer at det kan være andre årsaksmekanismer bak komplikasjoner i tvillingsvangerskap enn i svangerskap med enkeltfødte.

Personalia

Prativa Basnet er oppvokst i Nepal. Hun har en mastergrad i Folkehelse fra University of Eastern Finland (2019). Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Arbeidet er finansiert gjennom midler fra Det europeiske forskningsrådet. Hovedveileder er førsteamanuensis Liv Grimstvedt Kvalvik. Biveiledere er professor Rolv Skjærven, førsteamanuensis Linn Marie Sørbye og professor Nils-Halvdan Morken.