Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan telle pasienter innlagt i sykehus med covid-19?

Robert Neil Whittaker disputerer 26.4.2024 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The surveillance of patients hospitalised with COVID-19 in Norway, February 2020 – May 2022 ".

Hovedinnhold

Gjennom den akutte fasen av ‘coronavirus disease 2019’ (covid-19)-pandemien (mellom mars 2020 og mai 2022) var løpende overvåking av pasienter innlagt i sykehus med covid-19 vesentlig for å ha oversikt over belastningen ved sykehusene og for håndteringen av pandemien. Ved starten av pandemien i Norge, ble tre ulike system for den overvåkingen opprettet. Ett var en aggregert, manuell innrapportering om belegg ved sykehusene, og to var basert på data fra nasjonale elektroniske helseregistre.

Forskningen i denne avhandlingen sammenlignet og kritisk vurderte disse nye systemene. Den viser at hvert system ga et nøyaktig bilde av antall innlagte covid-19-pasienter i Norge over tid. Styrker og svakheter med hvert system belyses og gir viktige lærdommer for å forbedre slik overvåking for både covid-19 og i fremtidige helsekriser.

Avhandlingen omfatter også forskning som brukte data fra de ulike systemene og andre nasjonale registre for å undersøke hvorvidt nye faktorer påvirket risikoen for å bli alvorlig syk med covid-19. Kontrollert for blant annet alder, kjønn og underliggende sykdommer hadde pasienter som hadde blitt vaksinert mot covid-19, eller som var smittet med omikron-varianten av viruset som forårsaker covid-19, kortere liggetid i sykehus og lavere risiko for innleggelse i intensivavdeling. Disse resultat bidro til en tidsriktig, hensiktsmessig og evidensbasert håndtering av en utviklende pandemisk situasjon.

Sammen viser de ulike studiene i avhandlingen at koblede nasjonale registerdata kan være grunnlaget for robust, integrert og bærekraftig overvåking av infeksjonssykdommer. De viser også at overvåkingssystemer for pasienter innlagt i sykehus i en helsekrise bør ideelt baseres på dataflyt fra etablerte system og inkludere sykdomsspesifikke data.

Personalia

Robert har en bachelorgrad i biomedisinsk vitenskap og et diplom i folkehelse fra University of Otago, New Zealand (2007 – 2010), og en mastergrad i global helse fra Karolinska Instititet, Sverige (2013 – 2014). I 2020 fullførte han The European Programme for Intervention Epidemiology Training ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han jobber som forsker ved FHI, der forskningen i doktorgraden ble gjennomført. Hans mentor for dr. philos. var professor (UiB) og fagdirektør (FHI) Preben Aavitsland.