Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er undersøkende journalistikk i dagens medievirkelighet?

Fredrik Bjerknes disputerer 19.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exploring Investigative Journalism".

Hovedinnhold

I avhandlingen utforsker Bjerknes hvordan nye og tradisjonelle metoder for journalistisk sannhetssøking kombineres i moderne undersøkende journalistikk.

Å drive kritisk undersøkende journalistikk mot ulike maktmiljøer regnes som selve kjernen i pressens samfunnsoppdrag. De siste årene har nye visuelle teknologier og avansert datajournalistikk blitt stadig viktigere i dette arbeidet. Ny teknologi og bedre data påvirker imidlertid ikke bare hva journalister kan påstå å vite om verden, men også hvordan de fremsetter påstander og argumenterer for sin epistemiske autoritet. Avhandlingen legger særlig vekt på hva som skiller undersøkende journalistikk epistemologisk fra andre former for journalistikk, og hvordan det visuelle brukes til å konstruere ulike former for kunnskap i forskjellige typer nyhetstekster.

Det empiriske arbeidet består av tre forskningsartikler som gjennom ulike former for kvalitativ tekstanalyse studerer de diskursive grensene, epistemologiske prinsippene og ekspanderende visualitetene til undersøkende journalistikk. Overordnet sett søker artiklene å vise at undersøkende journalistikk er en form for journalistisk kunnskapsproduksjon som er i stadig endring og utvikling. Ved å la seg inspirere av andre kunnskapsproduserende felt som informatikk, samfunnsvitenskap og politiarbeid reforhandler journalister kontinuerlig grensene til undersøkende journalistikk. Konklusjonen er derfor at det ikke finnes noe slikt som ren undersøkende journalistikk. Fra et forskningsperspektiv bør praksisen heller forstås som en normativ konstruksjon journalister jevnlig mobiliserer for å legitimere seg selv som sentrale samfunnsaktører. Bjerknes argumenterer for at undersøkende journalistikk fungerer som en journalistisk autoritetsmarkør der visuelle bevis og visuelle teknologier kan spille en avgjørende rolle.

Personalia

Fredrik Bjerknes (f. 1986) er oppvokst i Hvittingfoss. Han har MA i journalistikk fra Universitetet i Oslo og BA i fotojournalistikk fra OsloMet. Han har også 12 års erfaring som fotojournalist, journalist, reportasjeleder og videoredigerer. Doktorarbeidet er gjennomført ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og knyttet til etableringen av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO). Hovedveileder er Astrid Gynnild (UiB) og biveileder er Øyvind Vågnes (UiB)