Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effekter av Fysisk Aktivitet og Søvn i Tidlig Svangerskap.

Alexander Vietheer disputerer 3.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Human Embryonic Development".

Hovedinnhold

De siste 20–30 årene med forskning har vist betydningen av fosterutviklingen for menneskets fremtidige helse og sykdomsrisiko. Den dokumenterer også at sunn ernæring og fysisk aktivitet er viktig i svangerskapet. Derfor har Verdens Helseorganisasjon og andre fagmiljøer utarbeidet konkrete anbefalinger. Til tross for søvnens velkjente betydning for både kropp og hjerne, har det vært lite fokus på søvnens rolle rundt unnfangelsen og i tidlig svangerskap. Anbefalingene som finnes, er kun basert på undersøkelser sent i svangerskapet eller etter fødselen. Mekanismene bak observasjonene er ofte ukjente, og forskningen tar sjelden hensyn til hvordan miljøfaktorer kan påvirke gutter og jenter ulikt. Plommesekken finnes i varierende form hos nesten alle skapninger og er nødvendig for å overføre næringsstoffer, produsere viktige proteiner og danne de første blod- og immunforsvarscellene for embryoet. Med ultralyd kan plommesekken påvises allerede i 5. svangerskapsuke. Ved å kombinere denne teknikken med sensor-opptak av fysisk aktivitet og søvnmengde hos friske kvinner før og etter unnfangelsen, har Alexander Vietheer og kolleger kunnet vise at både den daglige mengden fysisk aktivitet og søvn påvirker plommesekkens og embryoets størrelse. Effektene var også forskjellige mellom kjønnene, og det kunne til og med være motsatt effekt ved visse tidspunkter. En antar at disse effektene er resultater av naturlige reguleringsmekanismer, basert på at observasjonene ble gjort på friske kvinner med ukompliserte svangerskap og friske barn. Med tanke på plommesekkens viktige rolle kan slike mekanismer ha betydning for barnets fremtidige helse, spesielt ved mer ekstreme former for både søvn- og aktivitetsvaner, som for eksempel hyppig nattarbeid. For fremtidig forskning og medisinsk utvikling er det viktig å ta hensyn til at noen effekter er usynlige om man ikke undersøker tidlig eller hyppig nok, spesielt hvis man ikke tar høyde for kjønnsforskjeller.

Personalia

Medisinsk embetseksamen fra Universität zu Lübeck (UzL), Tyskland i 2006, medisinsk doktorgradsavhandling (UzL) i 2009; Mellom 2006–2012 Turnustjeneste og Lege i Spesialisering Gynekologi og Obstetrikk ved Sykehuset Innlandet. Overlege ved Seksjon for Fostermedisin, Haukeland Universitetssykehus (HUS) siden 2013. Prosjektleder "Stand By Your Side"—Samarbeid med Mnazi Moja Hospital, Zanzibar fra 2016. Helse-Vest PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen (UiB) i CONIMPREG-studien fra 2018—2024.