Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva har cellene våre og vinaigretten til felles?

Thomas Stevenson disputerer 30.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Stress Granule Condensates and the Senescent Cellular Landscape ".

Hovedinnhold

Cellene som utgjør våre organer og vev inneholder et stort antall mikroskopiske cellulære organer, kalt organeller. De siste 10-15 årene har vi gjort store fremskritt i vår forståelse av disse subcellulære strukturene og hvordan de fysiske formene er uavhengige av hverandre og omgivelsene. Disse organellene har alltid vært antatt å kreve fysiske barrierer for å lage separate rom. Nyere utvikling har imidlertid vist at mange organeller dannes uten en slik membran. Disse kalles membranløse organeller og dannes gjennom en prosess som kalles væske-væskefaseseparasjon, og konsentrerer komponentene deres til væskedråper suspendert i en væske. Fenomenet ligner det som observeres når olje og vann blandes i en vinaigrette.

Å forstå naturen til disse strukturene er viktig for å forstå deres funksjon og rolle i menneskers helse og sykdom. Betydelig forskning har vist at defekte proteiner inne i disse dråpene kan endre organellens fysiske tilstand, og potensielt fremme en irreversibel og solid-lignende overgang som kan ha implikasjoner i flere menneskelige sykdommer, inkludert nevrodegenerative lidelser. Arbeidet i denne oppgaven har hatt som mål å undersøke hvordan et eksempel på disse organellene, kalt stressgranuler (som dannes som respons på cellulært stress), endret seg under cellulær aldring, referert til som cellulær senescens. Arbeidet brukte et bredt spekter av verktøy og teknikker for å karakterisere rollene til kjernespenningsgranulatkomponenten (G3BP1) i senescens og hvordan stressgranulets fysiske og komposisjonelle egenskaper endres med alderen. Studien kaster nytt lys over den vanskelige komplekse og kontekstuelle naturen til stressgranuler, og viser at deres sammensetning og fysiske natur er svært avhengig av typen stress cellen prøver å overleve, så vel som celletilstanden.

Personalia

Thomas Stevenson er doktorgradskandidat ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Veiledere er Prof. Sushma-Nagaraja Grellscheid og Prof. Kari Espolin Fladmark, begge ved UiB. Tidligere tok han mastgrad i biokjemi ved Durham University i Storbritannia.