Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kvantitativ analyse av skarpe bølger i elektroencefalografi

Eivind Aanestad disputerer 3.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Quantitative analogues to visual spike interpretation in EEG".

Hovedinnhold

Epilepsi er en hjernesykdom som rammer omtrent én prosent av befolkningen. Elektroencefalografi (EEG), også kalt hjernebølger, er et viktig diagnostisk verktøy i utredningen av epilepsi Pasienter med epilepsi har ofte karakteristiske epileptiforme skarpe bølger etterfulgt av en langsom bølge i EEG. Diagnosen kan være krevende å bekrefte fordi det finnes mye annen hjerneaktivitet og signalforstyrrelser i EEG som ligner på de epileptiforme bølgene. EEG tolkes i dag visuelt av en lege basert på kvalitative retningslinjer, opplæring og egen erfaring. Det finnes ingen kvantitative retningslinjer for hvordan man skal avgjøre om en skarp bølge er epileptiform. Forskningsprosjektet har dokumentert nye og målbare egenskaper ved skarpe bølger i EEG som bedrer kvaliteten på diagnostikk av epilepsi.

I første artikkel viste vi at epileptiforme skarpe bølger hos epilepsipasienter endrer seg med alderen. Eldre pasienter hadde epileptiforme bølger som var buttere, hadde lavere amplitude, og mindre etterfølgende langsom bølge. I andre artikkel viste vi at bølge-bredde, stigning, amplitude, og størrelse på den etterfølgende langsomme bølgen kunne tallfestes på en reproduserbar måte. Vi kombinerte dataene til en samlet score som klassifiserte skarpe EEG-bølger som enten epileptiforme eller ikke-epileptiforme. Tredje artikkel viste at antallet skarpe EEG-bølger i EEG er vesentlig for å avgjøre om de er uttrykk for epilepsi.

Personalia

Eivind Aanestad er lege og spesialist i klinisk nevrofysiologi. Han ble cand. med. ved Semmelweis University i 2012. Etter å ha arbeidet ved Nevrologisk avdeling på Førde Sentralsjukehus begynte han på Avdeling for Klinisk Nevrofysiologi ved Haukeland Universitetssykehus i 2014. Doktorgraden utgår fra Klinisk Institutt 1 med stipend fra Helse Vest siden 2019, med hovedveileder dr.med. Jan Brøgger og biveileder prof. Nils Erik Gilhus.