Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Samarbeid mellom farmasøyter og fastleger

Hilde Rakvaag disputerer 24.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Interpersonal Barriers to and Facilitators of Interprofessional Collaboration: Insights from community pharmacists’ and general practitioners’ positioning of themselves and each other".

Hovedinnhold

Tverrprofesjonelt samarbeid mellom apotekfarmasøyter og fastleger er vist å ha en positiv effekt på pasienters helse. Et slikt samarbeid blir stadig viktigere i en tid hvor befolkningen blir eldre, og pasienter i primærhelsetjenesten ofte bruker mange legemidler samtidig. Til tross for dette er samarbeidet mellom farmasøyter og fastleger begrenset. Gjennom intervjuer med farmasøyter og fastleger, og bruk av posisjoneringsteori, utforsker avhandlingen mellommenneskelige barrierer mot og fremmere for å bedre samarbeidsforholdet mellom de to profesjonene.

Avhandlingen konkluderer med at legers manglende bevissthet omkring farmasøyter og deres kompetanse, ansvarsområder og mulige bidrag til et samarbeid, samt en historisk maktubalanse mellom de to profesjonene, synes å være viktige barrierer mot samarbeid. En proaktiv tilnærming fra farmasøytene overfor legene, samt at farmasøytene erkjenner ansvar for sine faglige anbefalinger, ser ut til å kunne fremme samarbeid. Funnene i avhandlingen viser at det å skape anledninger hvor de to profesjonene kan møtes og bli kjent med hverandres roller og kompetanse er viktig med tanke på å fremme et godt samarbeid.

Personalia

Hilde Rakvaag (f. 1983) har en mastergrad i farmasi fra Universitetet i Tromsø (2007). Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Reidun Lisbet Skeide Kjome (UiB) har vært hovedveileder, og Gunn Elisabeth Søreide (UiB) har vært medveileder. Rakvaag er i dag ansatt som rådgiver i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.