Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mangfold i eksitatoriske signalmolekyler i ulike dyregrupper

Yuhong Wang disputerer 21.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nature's View of Ionotropic Glutamate Receptors".

Hovedinnhold

I nervesystemet mottar celler signaler fra andre celler gjennom en type cellemembranprotein kjent som ionotrope glutamatreseptorer (iGluR). Disse reseptorene binder små signalmolekyler, også kjent som nevrotransmittere, og i respons, tillater at ioner passerer gjennom cellemembranen. Dette gir påfølgende elektrisk stimulans for mottakende celler. iGluR spiller derfor essensielle roller i læring og hukommelse, og økt eller redusert funksjon av disse reseptorene er knyttet til flere nevrologiske lidelser, slik som epilepsi, Alzheimers, Parkinsons og depresjon. Selv om disse reseptorene finnes i alle dyr, er vår kunnskap om iGluR begrenset til dyr fra bare noen få stammer, hovedsakelig virveldyr, og det er uklart hvordan funksjonen til iGluR har utviklet seg gjennom deres lange evolusjonære historie. I min doktorgradsavhandling har jeg utforsket mangfoldet av iGluR i de største dyregruppene og dissekert det molekylære grunnlaget for deres ulike funksjoner, for å avsløre "naturens syn" på iGluR. Jeg har beskrevet de fylogenetiske relasjonene til iGluR fra dyreverdenen og gitt en oversikt over den funksjonelle karakteriseringen av ulike iGluR fra forskjellige dyr, slik som lansetter, mark, krabber og sjøanemoner, ved hjelp av elektrofysiologi. Basert på disse funnene, har jeg oppnådd en ytterligere forståelse av det molekylære grunnlaget for divergerende funksjoner ved å bruke mutagenese i iGluR-nevrotransmitterbindingssteder. Jeg har også analysert de potensielle biologiske rollene til iGluR med henvisning til tidligere publiserte artikler, med fokus på deres uttrykksmønster i forskjellige celletyper.

Personalia

Jeg fullførte en mastergrad i medisin ved Shandong University i Kina i 2016. Fra 2019 til 2024 har hun jobbet med sin doktorgrad under veiledning av Dr. Timothy Lynagh. Hun har lært å integrere fylogenetikk og elektrofysiologi for å undersøke evolusjonen og funksjonen til en stor gruppe ionekanaler fra ulike dyr i løpet av tiden sin ved Lynagh-laben ved Michael Sars-senteret.