Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Virker 4 dagers OCD-behandling fra Bergen også på Agder?

Gunvor Launes disputerer 23.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Konsentrert Eksponeringsterapi for Voksne Pasienter med Tvangslidelse: Effekten av Bergen Fire-Dagers Behandling (B4DT)"

Hovedinnhold

Målet med avhandlingen var å undersøke om den konsentrerte Bergen-4-Dagers Behandlingen (B4DT) for tvangslidelse (OCD) lot seg overføre til et nytt team og nye terapeuter med samme gode resultater som ved opphavsstedet i Helse-Bergen. B4DT er en konsentrert behandlingsmetode utviklet for å behandle tvangslidelse (OCD), der behandlingen gjennomføres i løpet av 4 påfølgende dager. Denne behandlingen hadde vist seg svært effektiv i studier utført av teamet som utviklet den. Launes hadde i en årrekke bygget opp et sterkt kompetansemiljø for OCD og angstlidelser, og DPS Solvang ved Sørlandet sykehus i Kristiansand ble derfor det første stedet utenfor Bergen som innførte denne behandlingsformen.

Psykiater Gunvor Launes og teamet hennes ved DPS Solvang har vist at behandlingen lot seg vellykket implementere ved klinikken i Sørlandets sykehus. Det ble først gjort en åpen naturalistisk studie, og deretter ble det gjort en randomisert kontrollert studie, der B4DT viste overlegen effekt, sammenliknet med venteliste og selvhjelp. Den konsentrerte behandlingen omtales ofte som individualterapi gitt i gruppe, da behandlingen gis i en gruppe på 3-6 pasienter med like mange terapeuter. I tillegg til god behandlingseffekt med ca. 70 prosent ute av diagnosen etter 3 mnd., rapporterer pasientene stor grad av tilfredshet med behandlingen og det er svært lite frafall. Gruppeformatet fungerer også som opplæringsmedium for nye terapeuter, noe som bidrar til å opprettholde robuste behandlerteam.

Alle klinikker som gir B4DT leverer sine resultater til en felles samtykkebasert database ved Helse-Bergen. Det gir trygghet for både terapeuter og pasienter at det foregår en kontinuerlig evaluering av effekt og at det stadig sikres god opplæring og veiledning av ferske terapeuter. 4-dagers behandlingen gjennomføres nå ved over 50 ulike klinikker i Norge, i tillegg til en rekke klinikker i ulike land. B4DT har også vist seg effektiv i behandling av panikklidelse og sosial fobi.

Personalia

Gunvor Launes er cand.med. (UiB 1984), og godkjent spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri. I 25 år har tvangslidelse (OCD) vært hennes dominerende faglige interesse. Hun har ledet arbeidet med å bygge opp et spesialisert team for OCD ved DPS Solvang, Sørlandets sykehus. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært Kristen Hagen, med Bjarne Hansen, Stian Solem og Gerd Kvale som biveiledere. Hun jobber nå som faglig leder av et angst-team ved Sørlandet sykehus, DPS Lister i Kvinesdal.