Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Induserte pluripotente stamceller for benregenerering

Hassan Abdel-Raouf Abdel-Wahab Mohamed Ali disputerer 24.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Stemness and osteogenic differentiation of induced pluripotent stem cells generated in xeno-free conditions".

Hovedinnhold

Mesenkymale stamceller (MSC) har lenge vært grunnleggende i strategiene for bein tissue engineering og er viktige i dannelsen av nytt bein. Samtidig har disse cellene flere utfordringer som gjør grundig undersøkelse ganske vanskelig. MSC-lignende celler (iMSC) frembrakt fra induserte pluripotente stamceller (iPS) har dukket opp som levedyktige alternativer til tradisjonelle MSC. Som litteraturen viser, kan iMSC dannes fra ulike typer iPS, det vil si iPS generert fra forskjellige kilder. Men, siden celleomprogrammering generelt er en tidkrevende og ineffektiv prosess, er det viktig å finne kilder av celler som er mer mottakelige for denne omdannelsen. Videre, med tanke på translasjon, bør iMSC dannes ved hjelp av xeno-frie (dyre-frie) metoder som er i samsvar med GMP-retningslinjer. Dette inkluderer isolasjon og ekspansjon av den opprinnelige cellekilden, generering og dyrking av iPS, og differensiering av iPS til iMSC. Fokuset i denne avhandlingen var derfor å utvikle en xeno-fri protokoll for å generere iMSC og deretter å vurdere iMSC sin osteogene kapasitet. I dette doktorgradsarbeidet har vi utviklet en xeno-fri protokoll som støtter genereringen av iPS fra ulike kilder, den påfølgende differensieringen til iMSC, og den osteogene differensieringen av nevnte iMSC. Disse funnene åpner for en ny tilnærming til strategier innen bein tissue engineering uten bruk av potensielt skadelige xenogene produkter.

Personalia

Hassan Ali fikk sin tannlegegrad i 2012 fra Universitetet i Sudan og har en mastergrad i «oral sciences» (M.Pihl, 2017) fra Universitetet i Bergen. Hassans hovedveileder under ph.d.-løpet har vært professor Kamal Mustafa, med professor Daniela Costea, professor Helge Ræder, og Dr. Salwa Suliman som medveiledere.