Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva gjør myndighetene med den økende godstransporten i byene

Rafael Rosales disputerer 24.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Urban freight – a matter of concern for cities?".

Hovedinnhold

Byer verden over opplever stadig flere utfordringer knyttet til våre handlevaner: folk kjøper mer på nett og får det levert på døren, samtidig som flere nye tjenester bidrar til mer trafikk i bybildet. Dette har ført til at godstransport har blitt et samfunnsproblem som myndighetene i økende grad må ta stilling til.

Godstransport er ikke et nytt fenomen, men konkurranse og privat innovasjon har stått sentralt når byer har forsøkt å balansere regler med insentiver. I avhandlingen ser Rosales på hvordan myndighetene i norske byområder har håndtert utfordringene som godstransporten kan bidra til. Avhandlingen viser at norske myndigheter har sett på godstransport som næringslivets ansvar, og har selv nesten utelukkende hatt fokus på hvordan de kan påvirke persontransport. Dette har gjort det vanskelig å samle kunnskap og ressurser som kan bidra til mer bærekraftig godstransport i byene.

Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim er alle byer som har samarbeidet med andre offentlige myndigheter, med hverandre og med næringslivet for å løse lokale utfordringer knyttet til godstransport. Ved å se på hvordan disse byene har samarbeidet seg imellom og med andre for å få til mer bærekraftig godstransport, viser denne avhandlingen at offentlige myndigheter må ta større eierskap til saken. Dette krever tydelig ansvarsfordeling, en aktiv rolle i samarbeid med næringslivet og en samstemt fortelling om hvordan bærekraftig godstransport ser ut.

Personalia

Rafael Rosales (f. 1994) har en mastergrad i Energi, miljø og samfunn fra Universitetet i Stavanger og en bachelorgrad i Internasjonale relasjoner fra University of Edinburgh. Doktorgradsarbeidet er en del av forskningsprosjektet Freight logistics in sustainable cities (CityFreight) ved Senter for klima og energiomstilling (CET) ved UiB. Hovedveileder er Håvard Haarstad og biveiledere er Simon Neby og Mahir Yazar. Rosales er i dag ansatt som forsker ved NORCE i Stavanger.