Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Havis i en varmere verden

Kristine Steinsland disputerer 13.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sea Ice Variability in a Warmer Past: Last Interglacial Paleoceanography of the (Sub)Arctic Oceans".

Hovedinnhold

Som følge av menneskeskapte klimagassutslipp, reduseres havisdekket i Arktisk raskt. Vi er avhengige av gode beskrivelser av både havis og klimasystem under liknende forhold i fortiden for å forstå konsekvensene av et fremtidig "blåere" og isfritt Arktis. Den Siste Interglasiale perioden (128-116 tusen år siden) er den nærmeste perioden i jordens historie som likner mest på klimaet vi kan forvente oss fremover, og er derfor en nøkkel for å bedre vår forestilling av hvordan klimasystemet vil bli i en varmere verden med mindre havis.

Doktorgraden til Kristine Steinsland er en tidsreise tilbake til de Arktiske og Subarktiske hav. Fossile og geokjemiske "spor" etter mikroorganismer som levde i disse havene for mer enn hundretusen år siden er hentet fra sedimenter dypt under havbunnen. Steinslands doktorgradsavhandling, som beskriver og analyserer disse "sporene", bidrar til en bedre forståelse av den arktiske havisens historie, og belyser hvordan havisen gjennom en geologisk tidsperiode som var varmere enn dagens, påvirket og ble påvirket av det større is-hav-klima systemet.

Personalia

Kristine Steinsland (f. 1994) fullførte sin mastergrad i maringeologi ved Universitetet in i Bergen (UiB) I 2019. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Norwegian Research Centre (NORCE), ved Institutt for geovitenskap, UiB og i tilknytning Bjerknessenteret for klimaforskning under veiledning av Dr. Stijn De Schepper, Prof. Ulysses Ninnemann, Prof. Rüdiger Stein (Alfred Wegener Institute; AWI-Bremerhaven) og Dr. Kirsten Fahl (AWI-Bremerhaven).