Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nevrale Interaksjoner i Brystkreftmikromiljøet

Ole Vidhammer Bjørnstad disputerer 31.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neural Interactions in the Breast Cancer Microenvironment".

Hovedinnhold

Kreftforskningsfeltet har i senere tid utvidet sitt fokus fra å studere kreftceller til å inkludere tumor-mikromiljøet og dets mange komponenter. Kreft-nevrovitenskap har nylig fått økt oppmerksomhet, med et spesielt fokus på signalutveksling mellom nerver og kreftceller i tumor-mikromiljøet. Dette doktorgradsarbeidet tar for seg samspillet mellom nevrale celler og brystkreftceller.

Doktorgradsarbeidet, som omfatter tre vitenskaplige arbeid, har belyst forekomsten av nevrale forløperceller i brystkreft, og interaksjonene mellom nevrale forløper celler og brystkreftceller. Det første arbeidet belyser hvordan deteksjon av celler som uttrykker doublecortin (DCX) i brystkreftvev er korrelert med dårligere utfall for pasientene. Vi utviklet også en 3D celle-modell for å studere interaksjonen mellom nevrale forløperceller og brystkreftceller nærmere, og våre data viste økning av aggressive tumortrekk I brystkreftceller etter ko-kultur med disse nevrale cellene. I tillegg har vi etablert en ny 3D-modell for å undersøke hvordan nevrotransmitteren noradrenalin påvirker både basal- og luminal brystkreftcellelinjer. Resultatene viser tydelig hetereogensistet i respons til noradrenalin-stimulering og beta-blokker i dei ulike bryskteftceller. I det tredje prosjekt undersøkte vi differensieringpotensialet til brystkreft-stamceller mot multipotente nevrale celler, som nevrale forløperceller til sentralnerve systemet og det perifere nervesystemet. Den basaloide cellelinjen som ble studert viste en størres tendens til å utvikle nerve-lignende egenskaper sammenlignet med den luminal-lignende cellelinjen.

Resultatene viser at nerver kan påvirke brystkreft, ved at nerveelementer kan forsterke de aggressive egenskapene til kreftceller. Dette understreker mulighetene for å rette behandling mot kommunikasjonen mellom nerveceller og kreftceller i fremtidig kreftmedisin.

Personalia

Ole Vidhammer Bjørnstad (f. 1995) har mastergrad i biomedisin fra Universitetet i Bergen (2019), og begynte som doktorgradsstipendiat i 2020. Doktorgraden har blitt utført hos Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært ph.d. Heidrun Vethe, og medveiledere har vært ph.d. Manuel Carrasco, ph.d. Dimitrios Kleftogiannis og professor Lars A. Akslen. Prosjektet har vært finansiert av Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd.