Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Havets rolle for issmelting i Øst-Antarktis

Julius Lauber disputerer 13.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "On the Oceanic and Atmospheric Mechanisms Driving the Basal Melting of Fimbulisen Ice Shelf, East Antarctica".

Hovedinnhold

Prognoser for fremtidig global havnivåstigning bærer store usikkerheter. En hovedårsak til denne usikkerheten er at det ikke er kjent hvordan den øst-antarktiske isbreen vil reagere på klimaendringer. Havet er en viktig faktor for stabiliteten til isbreen, siden varmere vanntemperaturer kan øke smeltingen av de flytende isbremmene.

I sin doktorgradsavhandling bruker Julius Lauber observasjoner fra havmålinger under og øst for Fimbulisen i Øst-Antarktis for å bedre forstå hvordan endringer i havet påvirker smeltingen av isbremmen. Analysene viser at vind og sjøis modulerer havdynamikken nær isbremmen. De resulterende strømmene kan transportere relativt varmt vann under isbremmen og smelte den nedenfra. Spesielt har temperaturen under Fimbulisen og smeltingen økt etter 2016. De identifiserte mekanismene er også relevante for andre deler av Antarktis og understreker at Øst-Antarktis kan bidra mer til fremtidig havnivåstigning enn tidligere antatt.

Personalia

Julius Lauber (født 1995) studerte fysisk oseanografi ved Universitetet i Hamburg, Tyskland, i perioden 2014-2019. I 2020 begynte han sin doktorgrad ved Norsk Polarinstitutt, Tromsø, og var samtidig tilknyttet Universitetet i Bergen. Doktorgradsstudiene hans ble veiledet av Laura de Steur, Tore Hattermann og Elin Darelius.