Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nettverk av bøker og kvinners felleskap i middelalderen

Julia Lilinoe Morris King disputerer 7.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Women Readers at Syon Abbey: Networks of Books and Community, 1415-1539".

Hovedinnhold

Hva er forholdet mellom bøker og folk? Denne avhandlingen undersøker forholdet mellom de middelalderske Birgittasøstrene fra Syon Abbey, England (et. 1415), samt bøkene deres, ved å analysere de aktuelle sosiale nettverkene. I tillegg til tradisjonelle litterære metoder brukes også nettverksanalyse, som er en vanlig metode i samfunnsvitenskap og matematikk, men som er relativt ny i litteraturvitenskap, for å identifisere den unike posisjonen Syon og søstrene har innenfor bredere engelsk senmiddelaldersk litterær kultur.

Avhandlingen viser at søstrene ble bevisst koblet til dette bokmiljøet. King hevder at ved Syon bygde søstrene samfunnsrelasjoner innenfor og utenfor klosterets vegger ved å lese og dele bøker med hverandre. Syons venner, blant dem kongelige, adelen, og nye handelsklasser fra London, ga bøker som gaver til Syon i bytte mot bønner fra søstrene. På samme tid, skriver King, ga Syon også bøker til andre nonneklostre og de kopierte manuskripter for hverandre. Til begge søstrene ble det også kjøpt trykte bøker fra de første engelske trykkeriene i London. For søstrene var det å lese en del av bønn og kontemplasjon – og slik ble denne litterære samfunnsrelasjonen en viktig del av det religiøse livet.

For forskere har det alltid vært vanskelig å nøste opp de kompliserte relasjonene mellom Syon, menneskene og bøkene. I denne avhandlingen bruker King beregningsmessig nettverksanalyse for å kunne lage diagrammer og statistikker av de mest innflytelsesrike menneskene i datidens samfunn. King samler data fra 90 håndskrifter og tidlig trykte bøker i 25 biblioteker i USA og Storbritannia for å lage den første kvantitative studien av Syon Abbey. Hennes datamodell for nettverksanalyse om bokmiljøer ble designet for å være fleksibel og ikke begrenset til Syon-studier. Denne avhandlingen er derfor et eksempel for andre studier om bokhistorie som også vil bruke denne metoden.

Personalia

Julia King (f. 1989) er bibliotekar for sjeldne bøker ved Lambeth Palace Library i London, Storbritannia. Hun er født og oppvokst på Hawaii, og har sin master i middelalder- og renessansevitenskap fra University College London, og master i bibliotekvitenskap fra University of Toronto. Kings stipendiat ble utført ved Institutt for fremmedspråk. Laura Saetveit Miles (Universitetet i Bergen) har vært hovedveileder og Lisa Fagin Davis (Simmons University) har vært biveileder.