Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Avslører nordlys-mysterier: Effekten av Jordens rotasjon

Margot Decotte disputerer 7.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Auroral Region Morphology and the Influence of Earth’s Rotation on Geospace Dynamics".

Hovedinnhold

Koblingen mellom de ladete partiklene som strømmer fra Solen (solvinden), Jordens magnetfelt (magnetosfæren), og den øvre atmosfæren (ionosfæren), er avgjørende for å forstå det nære verdensrommet og dets innvirkning på vår planet. I avhandlingen undersøker Margot Decotte morfologien til nordlysområdet, og fokuserer på hvordan Jordens rotasjon påvirker konveksjonen i magnetosfæren. I doktorgradsarbeidet sitt viser Margot at elektronnedbør og magnetfeltfluktuasjoner i den polare ionosfæren kan brukes som indikatorer på storskala-koblingen mellom magnetosfærens dynamikk og nordlysområdet. Resultatene viser en tydelig og vedvarende asymmetri mellom soloppgang- og solnedgang-regionene på Jorden, og at denne asymmetrien delvis kan skyldes Jordens rotasjon, som driver plasmaet mer østover enn vestover i magnetosfæren.

Personalia

Margot Decotte fullførte sin mastergrad i astrofysikk, romvitenskap og planetologi i Toulouse, Frankrike. Margot delte masteroppgaven mellom Toulouse, der hun jobbet med romfysikkgruppen ved IRAP, og Svalbard, der hun samarbeidet med den arktiske geofysikkgruppen ved UNIS. Siden oktober 2020 har Margot vært stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen, innenfor det tidligere Birkeland-senteret for romvitenskap, et senter for fremragende forskning.