Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan en blodprøve etter trening si noe om din hjertehelse?

Magnus Bjørkavoll-Bergseth disputerer 6.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The relationship between exercise-induced cardiac Troponin increase and physical workload during prolonged strenuous exercise".

Hovedinnhold

Denne doktorgraden handler om hvordan fysisk aktivitet påvirker blodprøver som viser hjerteskade (Troponin). Ved bruk av pulsklokker og kraftmålere (Watt) har doktorgraden vist at både hjertefrekvens og varighet av fysisk belastning gir økt utslipp av Troponin. Det er store individuelle forskjeller i troponin verdier etter fysisk belastning. Hos personer med kolesterolavleiringer i blodårene til hjertet er det en annen stigning i troponiner enn hos de som har helt normale blodårer. Disse resultatene kan bidra til at troponinstigning etter fysisk belastning kan brukes til å forutsi hjertesykdom. Etter hjerteinfarkt er det alltid økning av Troponin i blodet. NEEDED 2013 og 2014 studiene vist at Troponin stigning etter fysisk aktivitet kan avdekke skjult hjertesykdom hos personer som trodde de var friske. Et paradoks med Troponin er at de også stiger etter anstrengende fysisk aktivitet hos friske personer, selv om fysisk aktivitet er helt sentralt for god hjertehelse. Dette gjør det vanskelig å bruke Troponin til å diagnostisere og overvåke hjertesykdom i forbindelse med fysisk aktivitet. Denne doktorgraden er en del av North Sea Endurance Exercise Study (NEEDED) forskningsprogrammet. Den er basert på pulsklokke data fra 177 deltakere i NEEDED 2014 studien og den mekanistiske NEEDED 2018 studien som inkluderte 59 deltakere der blodårene til hjertet hadde blitt undersøkt med CT undersøkelser. Disse studiene utforsket sammenhengen mellom Troponin verdier og mer nøyaktige målinger av fysisk aktivitet samt forekomst av kolesterolavleiringer. Funnene fra disse analysene er sentrale for den videre forskningen som drives i NEEDED forskningsprogrammet. Hensikten med programmet er å utvikle metoder for tidlig identifisering av hjertesykdom samt oppfølging av hjertepasienter som driver med fysisk aktivitet.

Personalia

Magnus Bjørkavoll-Bergseth ble uteksaminert ved Universitet i Oslo i 2011. Etter endt turnustjeneste har han jobbet som fastlege i Sandnes kommune. Han er spesialist i Allmennmedisin. Siden 2014 har han vært tilknyttet NEEDED prosjektet ved kardiologisk avdeling Stavanger Universitetssykehus og siden 2018 har han hatt stipend fra Helse Vest for å fullføre sin doktorgrad. Hans veiledere er Stein Ørn (SUS) og Kristin Moberg Aakre (UiB).