Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mikroplastisk toksisitet

Benuarda Toto disputerer 3.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Microplastic toxicity: An investigation of micro- and nanoplastics and their effects on aquatic life and intestine function/permeability in rats".

Hovedinnhold

Plastforurensning har blitt identifisert som en av de største miljøutfordringene i dette århundret. Gjennom UV-stråling, mekanisk forvitring og biologisk nedbrytning blir plastforsøplingen gradvis fragmentert til mikro- og nanoskalafragmenter, og når derfor enkelt akvatiske og terrestriske miljøer. Derfor er det viktig å undersøke potensielle effekter på dyr som kan brukes som modeller for mennesker. Vi utførte en omfattende gjennomgang av de viktigste bestemmende faktorene for plastisk partikkeltoksisitet i den relevante eksponeringen i de akvatiske systemene. Toksisitet ble rapportert å være avhengig av ni bestemmende faktorer inkludert konsentrasjon, partikkelstørrelse og eksponeringstid. Partikler under 10μm har blitt rapportert å ha mer toksiske effekter enn større partikler. Det er derfor behov for utvikling av kvantitative studier, spesielt på dette størrelsesområdet. Deretter ble det utført en in vivo-studie for å undersøke effekten av mikroplast på velvære og fysiologi hos rotter som en modellorganisme av pattedyr. Denne studien gir en utforskning av den potensielle risikoen for mikroplast til å svekke tarmpermeabilitet, stabilitet og barrierefunksjon. Vi fant at fem uker med kontinuerlig eksponering for MP gjennom fôr ble godt tolerert av rotter med begrenset effekt på uttrykking av proinflammatoriske og TJ proteingener. I tillegg ble det utviklet en optimalisert, tids- og kostnadseffektiv protokoll for å analysere MP i avføringsprøver som inkluderer en kombinasjon av en mild sur og en alkalisk behandling, etterfulgt av enzymatisk fordøyelse. Denne protokollen viste seg å være effektiv for å utvinne og identifisere mikroplast fra fôr- og avføringsprøver fra rotter og kan derfor støtte ytterligere eksponeringsstudier.

For å konkludere, gitt økende mikroplastforurensning, vil flere studier med lengre eksponeringstid, bruk av MP hentet fra miljøet og av liten størrelse og variert form være nyttige for å fullstendig belyse effekten av MP på mage-tarmsystemet.

Personalia

Benuarda Toto mottok sin MSc. i farmasi fra UMT Albania i 2012. I oktober 2016 begynte hun på sin andre mastergrad i molecular bio-engineering ved TU Dresden i Tyskland [2018]. Hun begynte i mikroplastgruppen (ledet av prof. Jutta Dierkes) ved Klinisk Institutt 1 i januar 2019, hvor hennes forskning omhandlet mikroplastisk toksisitet med hovedfokus på påvirkningen av mikroplast på mage-tarmsystemet ved bruk av rotter som modellorganisme.