Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mange småbarn kan få i seg for lite jod

Tonje Eiane Aarsland disputerer 10.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Iodine in Early Life".

Hovedinnhold

Jod er et mikronæringsstoff som trengs for produksjonen av stoffskiftehormoner. Disse hormonene er spesielt viktige for vekst og utvikling av hjernen og nervesystemet. Både for mye og for lite jod kan forstyrre produksjonen av stoffskiftehormoner og føre til uheldige helseeffekter. Til tross for viktigheten av jod, har vi lite kunnskap om hvor mye jod barn under to år i Norge får i seg.

Dette doktorgradsarbeidet er en del av studien «Iodine in Early Life», som målte jodstatus og vurderte jodinntak blant 463 mor-barn par i Innlandet fylke. Resultater fra avhandlingen indikerer at barna hadde adekvat jodstatus på gruppenivå basert på jodmålinger urin. Kostdataene foreslår derimot at en tredjedel av barna hadde et lavt inntak. Det var svært få barn som så ut til å få i seg for mye jod.

Den største andelen med lavt jodinntak var blant de ammede barna, spesielt blant barn under ett år. Det var en sammenheng mellom mors og barns inntak og status, som understreker viktigheten av nok jod i kostholdet til unge kvinner. Mødrene hadde utilstrekkelig jodstatus basert på jodmålinger i urin, og en fjerdedel så ut til å få i seg for lite gjennom kosten.

Viktige kilder til jod i kostholdet til barna var jodberiket barnegrøt, melk- og meieriprodukter og hvit fisk, i tillegg til morsmelk og morsmelkerstatning. For mødrene bidrog også kosttilskudd til inntaket.

Avhandlingen konkluderer med at det er behov for tiltak for å sikre et tilstrekkelig jodinntak blant barn under to år og unge kvinner. Arbeidet bidrar med viktig kunnskap i en tid hvor økt jodberikning av salt vurderes i Norge.

Personalia

Tonje Eiane Aarsland (f. 1996) kommer fra Sandnes og er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, med bachelorgrad i human ernæring (2018) og mastergrad i klinisk ernæring (2020) fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Sykehuset Innlandet og Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder var professor Tor A. Strand, og biveiledere var Kjersti Sletten Bakken og Synnøve Næss Sleire.