Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Standardisert og trygg kirurgi ved høyresidig tykktarmskreft

Kristin Bentung Lygre disputerer 14.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Improving surgery and prognostication in right-sided colon cancer".

Hovedinnhold

Kristin Bentung Lygre har i sitt arbeid jobbet for standardisering av kirurgisk teknikk ved høyresidig tykktarmskreft med spesielt fokus på å fjerne lymfeknutene som svulsten drenerer til. Hun har siden 2016 ledet en studie hvor komplikasjoner etter kirurgi er sammenliknet hos pasienter operert med åpen- eller kikkhullsteknikk. Det ble funnet svært lite alvorlige komplikasjoner hos studiepasientene, og det var ingen forskjell mellom gruppene. Man oppnådde like godt resultat for fjerning av lymfeknuter hos pasienter som ble operert med åpen operasjon og kikkhulls-operasjon. I studien har man også undersøkt om sirkulerende tumor DNA (fragmenter av arvestoff fra svulsten som påvises i blod) kan brukes for å forutsi prognose. Samtlige fem pasienter hvor man kunne påvise dette etter gjennomført kirurgi, fikk tilbakefall. Det er altså en markør for prognose som kan bidra til mer presis utvelgelse av pasienter som skal ha tilleggsbehandling med cellegift etter operasjon. Disputasen er åpen for publikum. Pasienter i og utenfor studien er spesielt velkomne.

Personalia

Kristin Bentung Lygre ble cand. med i 2003 ved UiB. Hun gjennomførte turnustjeneste ved Førde Sentralsjukehus/Førde Legesenter i 2004/2005. Etter et år som fastlege ved Førde Legesenter startet hun sin kirurgiske utdanning ved Nærsjukehuset i Florø før hun flyttet til Bergen og fullførte spesialiseringen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Hun ble spesialist i generell kirurgi i 2014 og i gastroenterologisk kirurgi i 2016. Hun er gift og har fire barn.