Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan fødselsvekt påvirke nyrefunksjonen også hos voksne?

Bjørn Steinar Demma Lillås disputerer 7.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Impact of birth weight on kidney health in middle-aged adults".

Hovedinnhold

Tidligere studier har vist at barn som er født med lav fødselsvekt har mindre nyrer og dårligere nyrefunksjon enn barn som er født med normal fødselsvekt. Det er også vist at for både barn og voksne er det økt risiko for kronisk nyresykdom, og behov for dialysebehandling, når man er født med lav fødselsvekt.

Vi undersøkte 105 antatt friske 40-50 åringer fordelt på to grupper med enten lav eller normal fødselsvekt. Nyrefunksjonen ble målt med en nøyaktig målemetode (iohexol clearance) i stedet for en enkel blodprøve som brukes til vanlig. Ved hjelp av MR bilder ble nyrevolumet beregnet. Som et sideprosjekt ble det undersøkt hvordan proteinshaker kunne brukes til å stresse nyrene, og på den måten måle nyrenes reservefunksjon.

Undersøkelsene viste at kvinner som er født med lav fødselsvekt har lavere nyrefunksjon enn kvinner som er født med normal fødselsvekt. Disse kvinnene hadde også mindre nyrer, og det kan se ut som om det er lavere nyrevolum som er årsaken til lavere nyrefunksjon. Hos menn fant vi ingen forskjell. Vi klarte også å påvise nyrenes reservefunksjon med proteinshaker, men her var det ingen forskjell for lav og normal fødselsvekt.

Studien bidrar til å vise at nyrefunksjonen er påvirket av fødselsvekt også hos friske voksne, og viser nye detaljer i årsakssammenhengen. Samtidig pekes det på en viktig kjønnsforskjell som trenger videre undersøkelser for å kunne forklares nærmere.

Personalia

Bjørn Steinar Demma Lillås er utdannet lege ved Royal College of Surgeons in Ireland (2005) og arbeider som overlege ved nyremedisinsk avdeling – Haugesund sjukehus. Doktorgradsarbeidet er utført ved Haugesund sjukehus i samarbeid med Klinisk institutt for medisin 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveiledere har vært Camilla Tøndel og Bjørn Egil Vikse, med biveileder Hans-Peter Marti (alle UiB).