Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan kontrollere produktdistribusjonen i miljøvennlig kjemisk produksjon

Immanuel Albrecht Manfred Reim disputerer 24.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mechanistic Insights and Theory-Assisted Catalyst Development toward Kinetically E-Selective Olefin Metathesis".

Hovedinnhold

Immanuel Reims doktorgradsarbeid gir innsikt i hvordan man kan kontrollere produktdistribusjonen i en klasse av reaksjoner kalt olefinmetatese. Olefinmetatese er den mest slagkraftige og allsidige metodikken som så langt er utviklet for å konstruere rammeverk av karbonatomer, altså organiske molekyler. Metodikken krever lite energi, og gir lite avfall, og har et stort potensial i miljøvennlig produksjon generelt, med applikasjonsområder som strekker seg fra nye legemidler til foredling av fornybare ressurser. For å oppfylle dette potensialet, må måten olefinmetatese, en klasse av kjemisk reaksjon som ofte sammenlignes med «en dans der parene bytter partnere», setter sammen «partnerne» på kunne kontrolleres. De såkalte «partnerne» er molekylfragmenter, og nøkkelen til å kunne kontrollere dem ligger i de katalysatorene, basert på metallet rutenium, som brukes for å olefinmetatesereaksjonene til å gå. Reims avhandling tar for seg forholdet mellom molekylstrukturen til disse ruteniumkatalysatorene og strukturen til de resulterende olefinmetateseproduktene. Disse produktene er i seg selv olefiner, det vil si umettede molekyler med dobbeltbindinger mellom noen av karbonatomene. Reim har studert hvordan man kan designe rutheniumkatalysatorer som kan plassere kjemiske grupper, kalt substituenter, på motsatte sider av dobbeltbindingene. Slike katalysatorer vil lette tilgangen til mange nyttige molekyler, inkludert legemidler som så langt har vært vanskelige, eller til og med umulige, å syntetisere.

Personalia

Immanuel Reim (f. 1992) har en mastergrad og bachelorgrad i kjemi fra Universitetet i Stuttgart. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen og ved Senter for katalyseforskning og innovasjon ved Universitetet i Ottawa. Vidar R. Jensen (UiB) har vært hovedveileder, Giovanni Occhipinti (UiB) og Deryn E. Fogg (UiB, UO) har vært medveiledere for dette arbeidet.