Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva skjer med bølgene når strømmen blir sterk?

Trygve Halsne disputerer 7.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Wave modulation by strong currents: A study in the Lofoten Maelstrom and surrounding areas"

Hovedinnhold

Moskstraumen er en av verdens aller mest kjente tidevannsstrømmer, og finnes helt vest på tuppen av Lofotodden i Nord-Norge. Denne myteomspunne strømmen har vært kjent i århundrer som et av de farligste stedene å ferdes til sjøs. Den er omtalt i en rekke klassiske litterære verk som Jules Vernes “En verdensomseiling under havet”, Herman Melvilles “Moby Dick”, men kanskje aller mest kjent gjennom novellen “A descent into the Maelstrom” av Edgar Allan Poe. Det spesielle med Moskstraumen er at den er eksponert for åpent hav - i motsetning til andre sterke tidevannsstrømmer som Saltstraumen. Trygves doktorgrad er den første til å fastslå strømhastigheter opp mot 3 m/s i Moskstraumen, som er ekstreme hastigheter i havet. Mest av alt fokuserer arbeidet på hvor stor grad Moskstraumen påvirker bølgene, og den tilhørende bølgestatistikken. Funnene viser at bølgehøyden kan dobles under springflo, som en direkte konsekvens av motgående bølger og strøm, og at sannsynligheten for ekstreme enkeltbølger øker under enkelte bølge- og strømforhold.

Arbeidet har også tatt for seg kystnære områder i Nord-Norge - deriblant fiskebanker - som er kjent for farlige bølger på grunn av de lokale strømforholdene. Disse har for første gang blitt undersøkt i detalj ved bruk av bølgemodeller som inkluderer strøm-pådrag. Resultatene viser at områdene er gjenstand for høyere bølger som følge av strømmen, og at modellresultatene sammenfaller godt med beskrivelsene i Den Norske Los. Resultatene fra doktorgraden har en direkte anvendelse i operasjonell maritim varsling, siden modeller og modelloppsett er likt det som brukes operativt ved Meteorologisk Institutt.

Personalia

Trygve Halsne (f. 1988) har en mastergrad i anvendt matematikk og mekanikk fra Universitetet i Oslo fra 2015. Siden 2017 har Trygve vært ansatt som forsker ved Meteorologisk Institutt. Fra januar 2019 har han jobbet med sin doktorgrad veiledet av Dr. Øyvind Breivik og Dr. Kai Håkon Christensen, begge forskere ved Meteorologisk Institutt med bistillinger ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.