Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Avdekke det funksjonelle mangfoldet av delta ionotropiske glutamatreseptorer

Giulio Rosano disputerer 14.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evolution of the delta family of ionotropic glutamate receptors".

Hovedinnhold

I nervesystemet mottar celler signaler fra andre celler gjennom en type cellemembranprotein som kalles nevrotransmitterreseptorer. Disse reseptorene binder små signalmolekyler, nevrotransmitterne, og lar som respons ioner passere gjennom cellemembranen, og gir påfølgende elektrisk stimulering for mottakende celler. Ionotropiske glutamatreseptorer (iGluRs) spiller viktige roller i læring og hukommelse, og funksjonen til disse reseptorene er knyttet til flere nevrologiske lidelser, som epilepsi, Alzheimers, Parkinsons og depresjon. Min doktorgradsavhandling går inn i deltafamilien av iGluRs, den eneste familien av iGluRs kjent for deres mangel på direkte aktivering av ligander. Oppgaven fokuserer på evolusjon og funksjonelle egenskaper til disse reseptorene på tvers av ulike dyrearter. Jeg oppdager den overraskende aktiveringen av mange virvelløse delta-iGluRs av GABA, en nevrotransmitter som tradisjonelt er assosiert med hemmende effekter i nervesystemet. Ved å sammenligne aktive GABA-gatede virvelløse delta-reseptorer med inaktive virveldyr-delta-reseptorer og bruke mutagenese, dechiffrerer jeg det molekylære grunnlaget for tapet av GABA-gatede strømmer observert i virveldyr delta iGluRs. Samlet presenterer oppgaven min en omfattende analyse av delta iGluRs, og tilbyr et nytt perspektiv på deres utvikling og funksjonelle mangfold.

Personalia

Jeg studerte astronomi ved universitetet i Bologna fra 2012 til 2016, og fikk en bachelorgrad. Etter dette fullførte jeg en mastergrad i fysikk ved universitetet i Bologna i 2019, med et masterprosjekt utført i Lindahl-laben i Stockholm. Siden 2020 har jeg vært medlem av Lynagh-gruppen ved Michael Sars-senteret, med fokus på utviklingen av nevrotransmitterreseptorer.