Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan interaksjonsdesign forenkle medisinsk selvrapportering?

Rosaline Danielle Erica Barendregt disputerer 17.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Reimagining Medical Self-Report".

Hovedinnhold

Pasientmedvirkning blir stadig viktigere, og effektiv selvrapportering er avgjørende for pasienter og helsepersonell. Dagens selvrapporteringsløsninger, hvor pasienter deler private helsedata, kan ofte føles overveldende og uengasjerende. Avhandlingen vil bidra til å endre dette ved å bruke innovativt interaksjonsdesign for å gjøre selvrapportering enklere og mer tiltalende for pasienter.

Ph.d.-prosjektet utviklet to nyskapende artefakter: NOW Interactions og Respondent-sentrert Design (RxD) Rammeverk for Medisinsk Selvrapportering. Forskningen har resultert i fire artikler om ulike aspekter ved og anvendelser av innovasjonene.

NOW Interactions er en praktisk tilnærming for å forbedre innsamling av pasientrapporterte data. Kommunikasjonsprosessen kombinerer en påminnelse, informasjonsforespørsel og respons i én sømløs interaksjon. Dette reduserer pasientens innsats og muliggjør mer umiddelbare, nøyaktige svar, støttet av artefaktens bruk i prototypen for en hodepine-dagbok.

RxD Rammeverket redefinerer tilnærmingen til selvrapporteringsdesign ved å tilpasse brukersentrert designteori for å møte unike behov innenfor helse. Tilnærmingen vektlegger prinsipper for pasientorientert omsorg og sikrer at selvrapporter er klinisk relevante, i samsvar med pasienters opplevelser og behov.

Arbeidet demonstrerer interaksjonsdesignets potensial for å forbedre medisinsk selvrapportering, og markerer et betydelig fremskritt i integreringen av pasientorienterte tilnærminger i digital helseomsorg.

Personalia

Rosaline Barendregt (f. 1986) er stipendiat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) og tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap. Hun har en BA i Kommunikasjon og Multimedia Design fra The Hague University og en MA i informasjonsvitenskap fra UiB. Veilederen for avhandlingen er professor Barbara Wasson (leder for Centre for the Science of Learning & Technology, UiB).