Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Klimakrisen: Helsevesenet må ta ansvar

Anand Bhopal disputerer 17.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fair Pathways to Net Zero Healthcare".

Hovedinnhold

En økende bevissthet om at helsesektoren ikke bare er utsatt for konsekvensene av klimaendringene, men også er en stor forurenser - ansvarlig for 5,2 % av de globale klimagassutslippene - har gitt støtet til en internasjonal grasrotbevegelse for et helsevesen med lavere karbonutslipp. Hittil har 38 land - deriblant Norge - forpliktet seg til å utvikle et helsevesen med netto nullutslipp, noe som byr på nye praktiske og etiske utfordringer for helsepolitikere som tradisjonelt sett ikke har tatt hensyn til helsevesenets klimapåvirkning. Anand Bhopal, lege og stipendiat ved [Bergen senter for etikk og prioritering i helse (BCEPS)], disputerer 17. juni 2024 med avhandlingen «Fair Pathways to Net Zero Healthcare», der han undersøker hvordan karbonutslipp kan og bør påvirke rettferdig og effektiv prioritering i helsevesenet, og presenterer nye data om dette globalt relevante temaet.

Helsevesenets karbonfotavtrykk gjenspeiler tilgjengeligheten, tilgangen og kvaliteten på helsetjenester i et land, spesielt sykehusbehandling, samt faktorer utenfor helsevesenet, som for eksempel kilden til den innenlandske energiforsyningen og forsyningskjedene. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene fra helsevesenet med 40 % innen 2030 og nå netto nullutslipp innen 2045. Det betyr at tiltak kan iverksettes på ulike nivåer - fra den enkelte kliniker til sykehuslederen og helseministeren.

En stadig mer presserende utfordring for alle interessenter er hvordan man skal prioritere nullutslippsambisjonene i møte med så mange andre konkurrerende hensyn, spesielt i lavressursområder. Bhopals avhandling utforsker ulike måter å innlemme karbonutslipp i prioriteringene i helsevesenet, både på individuelt klinikernivå, helsesystemnivå og globalt.

Dr. Bhopal konkluderer: «Det er nå bred enighet om at alle organisasjoner, i alle sektorer og overalt, må gjøre sitt for å ha en sjanse til å nå disse målene, og helsevesenet er ikke noe unntak. Til syvende og sist kan en fremskyndet agenda

Personalia

Anand Bhopal er lege og stipendiat ved Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) og tilknyttet Senter for klima- og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen. Han er utdannet lege og har en mastergrad i filosofi, politikk og økonomi av helse fra University College London.