Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Signaler fra mantelen i sedimentære bergarter i Nordsjøen

Lucas Albanese Valore disputerer 25.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Reconstructing uplift signals from sediment supply and tectonostratigraphy in a clastic shelf, Early Paleogene Shetland Platform".

Hovedinnhold

Bevegelsen av tektoniske plater i jordskorpen er en av de viktigste kontrollerende faktor på dannelsen av topografi, som fjellkjededannelse ved platekollisjoner. Imidlertid modifiserer også de dype, indre prosessene i jordens mantel topografien på jordskorpen. Mantelplumer, regioner med lettere og varmere bergarter i mantelen, har en tendens til å bli presset oppover, noe som forårsaker trykk ved bunnen av skorpen og dermed landheving. Den islandske mantelplumen påvirket jordskorpen for 66-50 millioner år siden, da Norge og Grønland var i ferd med å brytes opp, og Nord-Atlanteren nettopp begynte å dannes. Dette endret topografien regionalt. I Storbritannia var det opptil 2 kilometer landheving i tidlig kenozoikum (66-40 millioner år siden), noe som økte erosjonen på kontinentene og forårsaket store pulser av sedimentasjon i Nordsjøen. Dette påvirket sandtilførselen til dypvannsområder i undersjøiske vifter. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt detaljene i denne historien, spesielt når det gjelder skalaer av landheving, forholdet mellom platetektonikk og mantelrelaterte prosesser, og påvirkningen av klimaendringer i tidlig kenozoikum på sedimentasjonen.

Ved bruk av 3D-refleksjonsseismikk og logger fra letebrønner har doktorgradskandidat Lucas Valore studert Shetlandsplattformens paleogeografiske utvikling. Han har avdekket de romlige og tidsmessige skalaer på landheving, som så er brukt til å evaluere regionale geodynamiske modeller. Valore finner at jordskorpen må ha bidratt til landhevingssignalet, og antyder at langbølgede mantelprosesser blir modulert av mindre strukturer i skorpen. Resultatene viser at landhevingssignalet dominerte over global oppvarming i tidlig kenozoikum når det gjelder sedimentasjonsrater rundt Shetlandsplattformen.

Personalia

Lucas Valore er stipendiat ved Institutt for Geovitenskap i gruppen for geodynamikk og bassengstudier. Han fullførte sin bachelor- og mastergrad i Brasil, hvor han studerte vulkansk stratigrafi. Han er glad i god mat, musikk og geologiske severdigheter (i hvilket som helst land).