Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Genetikken som påvirker fedme endrer seg fra barn til voksen

Øyvind Helgeland disputerer 11.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Genetics of Early Growth".

Hovedinnhold

Siden 1975 har antallet personer med fedme nesten tredoblet seg på verdensbasis, noe som skaper et stort folkehelseproblem. Spesielt bekymringsfullt er den store økningen i fedme blant barn, da overvektige barn oftest blir overvektige voksne. Fedme har en sterk arvelig komponent, men det har vært få store studier som har sett på hvordan gener påvirker vekst og utvikling av fedme hos barn.

Vi undersøkte genetisk variasjon i opptil 28.681 barn og deres foreldre fra Den norske mor, far og barn-studien (MoBa), og så på sammenhengen mellom disse genetiske variantene og utvikling av fødselsvekt og kroppsmasseindeks (KMI) fra fødsel til barna var åtte år. Ved å sammenligne resultatene med genetiske studier på KMI hos voksne, kunne vi undersøke om det er forskjeller på genvarianter som påvirker KMI hos barn sammenlignet med voksne.

Resultatene viste at barnets egne gener har større innflytelse på fødselsvekten enn mors gener, men at også mors genetikk påvirker fødselsvekten gjennom sin indirekte effekt på fosteret gjennom fosterlivet. Videre viste resultatene at genetisk påvirkning på KMI endrer seg rundt 3-5 års alder. Da begynner de genene som er aktive i KMI-utvikling hos voksne å gjøre seg gjeldende, og barnet “slår om” til en genetisk profil som ligner den man finner hos voksne med overvekt.

Vi fant også at gener som tidligere bare har vært assosiert med sjelden, alvorlig fedme hos barn, også spiller en nøkkelrolle i KMI-utvikling i den generelle befolkningen. Resultatene tyder på at sjeldne former for fedme hos barn og mer vanlige former for fedme, som ligger til grunn for den enorme økningen i fedme på verdensbasis, viser tegn til overlapp.

Studien bidrar til å øke den biologiske forståelsen av KMI-utvikling hos barn. De genetiske variantene studien identifiserer kan potensielt være angrepspunkter for medikamentell behandling av fedme i framtiden.

Personalia

Øyvind Helgeland (f. 1984) studerte medisin ved Universitetet i Bergen (2010). Fra 2012 forskning innen genetisk epidemiologi ved Senter for diabetesforskning v/ UiB. PhD-stipendiat fra 2016 med Pål R. Njølstad og Stefan Johansson som veiledere. I tett samarbeid med FHI genotypet triader i Den norske mor, far og barn-studien. Leder for Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved FHI fra 2017-21. Forsket på genetikk innen BMI-utvikling hos barn som nå forsvares i avhandling.